Årets stämma 2018

Stort tack till alla som medverkade vid årets stämma. 78 medlemmar kom. Mötet leddes på ett fint och trevligt sätt av Marie Utterberg MBF. Samtliga i styrelsen omvaldes.