Information från ComHem

Samtliga medlemmar har fått ett erbjudande i sina brevlådor från ComHem angående bredband.

Företrädare från ComHem kommer att finnas tillgängliga på föreningens kontor den 22 och 29 januari mellan 17.00 och 18.00 för dem av er som vill prata med dem och ställa frågor direkt.

Avbrott och driftsstörningar

Vi håller på med att uppgradera automatiken i vårt fläktsystem och det kan medföra att ventilationen och värmen inte fungerar tillfredsställande.

V47 Tisdag-Onsdag Hus 9, Onsdag-Torsdag Hus 11
V48 Tisdag-Onsdag Hus 10
V49 Tisdag-Onsdag Undercentral, Torsdag-Fredag Hus 12
V50 Tisdag-Onsdag Hus 14, Onsdag-Torsdag hus 16

För mer information klicka här

Varning

Enligt BRF Rönnby blir boende i deras förening uppringda av personer som uppger sig vara från Securitas och ombeds att skicka in sina ”taggar” för att dessa ska bytas. Givetvis är detta osant.
Personerna jobbar inte för Securitas utan är endast ute efter att kunna komma in i fastigheterna.

Kallelse till Årsmöte 2018

Härmed kallas till ordinarie stämma med Bostadsrättsföreningen Rönnbyborg

Datum: onsdagen den 25 april, 2018, kl. 18:00.
Lokal: Mötesplats Rönnby.

Dagordning enligt föreningens stadgar:
– Fråga om container.
– Fråga om bredbandsuppkoppling via stadsnätet.
– Beslut om individuell elmätning/undermätning.
– Fråga om besöksparkering/bilfritt område.

För mer information, se anslagstavlan vid entréerna i respektive hus.

Vicevärd

Styrelsen har den 2017-10-01 tillsätt en vicevärd för att bättre bemöta våra medlemmars behov. Det har i synnerhet blivit tydligt efter att all service lades ut på entreprenad att föreningen behöver vara tillgängligare i olika frågor. Dessutom har föreningen fått en del nya arbetsuppgifter efter att även Rönnen tog in en entreprenör.
Bengt Jonsson fick uppdraget och han har därmed fått lite mer tid i veckan för att hinna med detta. Som ett led i detta har vi ökat expeditionens öppettiden och lagt till ytterligare telefontider.