Ventilationskontroll 2019 april månad

Under april månad kommer ventilationsarbetet som startade i höstas att slutföras för att vi skall få godkända anläggningar i våra fastigheter i föreningen.

Detta innebär att nya mätningar och justeringar av ventilationen kommer att göras i lägenheterna så att vi får rätt balans och funktion i anläggningen samt ett godkännande enligt regelverket.

Det finns en del felaktigheter på spiskåpor+ igensatta tilluftsdon som måste åtgärdas för att ventilationen skall fungera i alla lägenheter.

Ni kommer att få information i brevlådan för tidpunkt när arbetet kommer att utföras just i eran lägenhet.

Arbetet utförs av:
Ventilation & Comfortteknik AB
Strandvägen 38
72592 Västerås
Tel. 070 – 523 68 00

OBS! Frågor kring detta arbete kan ställas till styrelsen.
Tel. 073 – 332 35 45 må, to kl. 9-10 samt tisdagar 17.30 – 18.30.

2019-02-17
Hälsningar
Styrelsen / VicevärdValberedningen informerar

Valberedningen efterlyser kandidater för att ta plats i den kommande styrelsen. Vänligen kontakta dem direkt om du är intresserad

  • Jari Kauppinen, tel. 073-9264960
  • Ola Larsson, tel. 070-3552315

Årets stämma 2019

Årets stämma kommer att äga rum onsdagen den 24/4 kl. 18.00. Som vanligt håller vi till på Mötesplatsen. Kom och lyssna, gör din röst hörd och fika med andra trevliga medlemmar.

Information från ComHem

Samtliga medlemmar har fått ett erbjudande i sina brevlådor från ComHem angående bredband.

Företrädare från ComHem kommer att finnas tillgängliga på föreningens kontor den 22 och 29 januari mellan 17.00 och 18.00 för dem av er som vill prata med dem och ställa frågor direkt.

Avbrott och driftsstörningar

Vi håller på med att uppgradera automatiken i vårt fläktsystem och det kan medföra att ventilationen och värmen inte fungerar tillfredsställande.

V47 Tisdag-Onsdag Hus 9, Onsdag-Torsdag Hus 11
V48 Tisdag-Onsdag Hus 10
V49 Tisdag-Onsdag Undercentral, Torsdag-Fredag Hus 12
V50 Tisdag-Onsdag Hus 14, Onsdag-Torsdag hus 16

För mer information klicka här

Varning

Enligt BRF Rönnby blir boende i deras förening uppringda av personer som uppger sig vara från Securitas och ombeds att skicka in sina ”taggar” för att dessa ska bytas. Givetvis är detta osant.
Personerna jobbar inte för Securitas utan är endast ute efter att kunna komma in i fastigheterna.

Vicevärd

Styrelsen har den 2017-10-01 tillsätt en vicevärd för att bättre bemöta våra medlemmars behov. Det har i synnerhet blivit tydligt efter att all service lades ut på entreprenad att föreningen behöver vara tillgängligare i olika frågor. Dessutom har föreningen fått en del nya arbetsuppgifter efter att även Rönnen tog in en entreprenör.
Bengt Jonsson fick uppdraget och han har därmed fått lite mer tid i veckan för att hinna med detta. Som ett led i detta har vi ökat expeditionens öppettiden och lagt till ytterligare telefontider.