Förvaltare

Som styrelsen informerat om är nu MARK vår förvaltare och tar hand om fastighetsskötsel och lokalvård  i våra hus. Samtliga medlemmar har fått ett blad i sin brevlåda där information finns om vart man vänder sig ifall något händer.