2018-10-10: Vattenläckage på varmvattnet i hus 9 på våning 8. Alla åtgärder är tagna. Info till medlemmar, försäkringsbolag, rörmokare, m.m. Vi får se efterhand om någon lägenhet blivit drabbad av inträngande vatten.

2018-10-11: Fönsterputsningen med start i hus 10. (Korridorerna, tvättstugan och miljöbodarna.)

2018-10-15: Ventilationskontroll OVK med start i hus 10. För mer information Ladda hem

Flyttning av kortläsarna vi källarentrén i alla hus. Samt uppmärkning.