Avslutade arbeten

Föreningen har under år 2017 utfört både löpande och periodiskt underhåll. Följande kan nämnas:

  • Entréerna till hus 10, 12 och 14 har byggts om
  • Elementbyten har skett i hus 12 och 14
  • Passersystemet har bytts i hus 12, 14 och 16
  • Fastighetsbesiktning
  • Lägenhetstillsyn
  • Nya stadgar har registrerats 2017-06-19