Pågående arbeten

  • Elkablar i lägenhetscentraler efterdrages.
  • Separat energimätning införs i varje hus, vilket medför att föreningen kommer att betala för den faktiska kostnaden.