Pågående arbeten

  • 2018-05-07:Isolering och byte av plåtfasader i samtliga hus. För mer information Ladda hem.
  • 2018-10-11: Fönsterputsningen med start i hus 10. (Korridorerna, tvättstugan och miljöbodarna.)
  • 2018-10-15: Ventilationskontroll OVK med start i hus 10. För mer information Ladda hem
  • Flyttning av kortläsarna vi källarentrén i alla hus. Samt uppmärkning.