Garaget

Garageplats finns att hyra. Det finns ca 550 p-platser i centralgaraget samt även 2 st. MC-garage med 12 platser i varje. Turordning gäller.

Vid uthyrning skall kontrakt upprättas med Samfälligheten Rönnen.

Kontaktinformation för Samfälligheten Rönnen enligt startsidan (Hem) i menyn.

Förbud och varningsskyltar i garaget:

  • Max hastighet 10 km/tim.
  • Varning. Tomgångskörning förbjuden. Koldioxidfara.
  • Förbjudet att införa eld, att tända eld och att röka i denna lokal.
  • Risk för koldioxid i garaget. Det är ej tillåtet att använda bensin/diesel-värmare i garaget pga förhöjd koldioxidhalt samt brandrisk.