Trivselregler

Trivselregler för Brf Rönnbyborg

I lägenheten / Allmänt gäller följande:

 • Solskyddsgardinerna på balkongen får ej bytas mot annan typ eller färg.
 • Man får inte spela för hög musik eller på annat sätt verka störande för dina grannar. OBS! gäller även på dagtid.
 • Man ska generellt vara sparsam med EL, Värme, Vatten. Gäller även i allmänna utrymmen i fastigheten.
 • Man får inte utan föreningens godkännande göra avsevärda ändringar i lägenheten.
 • Man måste omedelbart anmäla till föreningen om man upptäcker skadedjur i fastigheten.
 • Man får ej bedriva näringsverksamhet i lägenheten.
 • Man får inte utan styrelsens medgivande hyra ut lägenheten i andra hand.
 • Man får inte mata fåglar eller andra djur från lägenheten.
 • Rökförbud gäller på samtliga allmänna utrymmen i fastigheten.
 • Kolgrill får endast användas på våra gemensamma uteplatser.
 • Man får inte piska eller skaka mattor, sängkläder eller dylikt från balkongen eller fönster. Detta skall göras på anvisad plats på gården.
 • Föremål får ej placeras i korridoren. Undantag är max 2st barnvagnar/lägenhet samt rollator.
 • Sparkcykel, rullskridskor, rullbrädor eller liknande får p.g.a. att golven förstörs EJ användas på våningsplanen i samtliga hus.
 • Vid onaturlig nedskräpning i korridoren städar man själv upp efter sig.
 • Korridoren får inte användas som lekstuga eller arbetsplats.
 • Rastning av djur i korridoren är inte tillåten.
 • Motorfordon får inte användas inom bostadsområdet.
 • Rastning av hund och katt samt lämna djuren utan tillsyn är ej tillåten inom bostadsområdet. Djuren skall vara kopplade.
 • Sopsortering. Vi har miljöbodar med fullskalig sopsortering.
 • Parabol eller antenn får inte sättas på utsidan av fastigheten så att den sticker utanför linjen för fönster eller balkong.