Vicevärd

Styrelsen har tillsatt en vicevärd för att bättre bemöta våra medlemmars behov. Det har i synnerhet blivit tydligt efter att all service lades ut på entreprenad att föreningen behöver vara tillgängligare i olika frågor.

Bengt Jonsson har fått uppdraget och han har därmed fått lite mer tid i veckan för att hinna med detta. Som ett led i detta har vi ökat öppettiden och lagt till ytterligare telefontider.

Telefonnummer: 073–332 3545 Telefontider: Tisdagar: 17.30 – 18.30 (under expeditionstiden) Måndag och torsdag: 09.00-10.00 Vänligen respektera dessa tider och räkna inte med att någon svarar övrig tid.