Vicevärd

Styrelsen har tillsatt en vicevärd för att bättre bemöta våra medlemmars behov. Det har i synnerhet blivit tydligt efter att all service lades ut på entreprenad att föreningen behöver vara tillgängligare i olika frågor.

Bengt Jonsson har fått uppdraget och han har därmed fått lite mer tid i veckan för att hinna med detta. Som ett led i detta har vi ökat öppettiden och lagt till ytterligare telefontider.

Telefonnummer: 073–332 3545 Telefontider: Tisdagar: 17.30 – 18.30 (under expeditionstiden) Måndag och torsdag: 09.00-10.00 Vänligen respektera dessa tider och räkna inte med att någon svarar övrig tid.

Vicevärdens arbetsuppgifter

Flera medlemmar har undrat vilka frågor/ärenden som våran vice värden hjälper till med för oss boenden i Rönnbyborg?

Bengt har redogjort för detta den 2019-01-13 enligt nedanstående text:

Vicevärdens arbetsuppgifter styrs av ett avtal som är unikt för våran brf. Eftersom vicevärden har tel. tid 3 timmar / vecka, samt besökstid 1 timme / vecka. Där har många medlemmar hört av sig till mej om alla möjliga frågor som berör föreningen.

I mina arbetsuppgifter ingår bl.a.

 1. Kontaktperson mellan styrelsen och medlemmarna.
 2. Lämna information till nya medlemmar.
 3. Kontaktperson mot MBF, försäkringsbolag, entreprenörer, MARK, Rönnen, EA- Gruppen m.m.
 4. Kontaktperson mot myndigheter utifrån ett mandat från styrelsen.
 5. Sköter föreningens postgång.
 6. Ansvarar för föreningens huvudnycklar för fastigheterna.
 7. Utfärda Nyckelintyg, Passerbrickor, Parkeringstillstånd källare för entrprenörer.
 8. Granskning av fakturor.
 9. Hantera offerter om arbeten som skall utföras i husen.
 10. Följa ett årligt tillsynsschema i våra fastigheter.
 11. Ansvara för föreningens papper och dokument.
 12. Ansvara för föreningens energifrågor, uppföljning av förbrukning och inställningar.

Utöver detta tömmer jag miljöbodarna på extraskräp som medlemmarna lämnar titt som tätt. Samt en hel del extra arbeten som jag fixar själv i fastigheterna.

Kan även nämna att under fasadarbetet har ingen konsult anlitats utan jag tillsammans med styrelsen har gjort hela jobbet med projektering, besiktningar, annonseringar, offerthantering,  husmöten m.m

Hälsningar

Bengt Jonsson / Vicevärd