Allmän information

Samfällighetsföreningen Rönnen

Bostadsrättsföreningarna Rönnby & Rönnbyborg bildade 1976 Samfällighetsföreningen Rönnen. Samfälligheten har egen styrelse som består av personer lika antal från BRF Rönnby och Rönnbyborg. Ordförande sitter endast i Samfällighetens styrelse.

Samfälligheten ansvarar för det gemensamma på området som t.ex.:

  • Leverans av värme och vatten.
  • Lekplatser, uteplatser, grönytor, växter, snöröjning och sandning.
  • Gästparkering, centralgarage, MC garage, källarnedfarter.
Styrelsen: För mer information (se nedre halvan av sidan)

Garaget: det finns ca 550 p-platser i centralgaraget. För att erhålla p-plats måste kontrakt med Rönnen upprättas. Endast medlemmar i brf får hyra garageplats.

MC garage: vi har även 2 st. MC garage med 12 st. platser i varje. MC garaget ligger vid garageutfarten i centralgaraget. Turordning gäller, kontrakt erfordras.

Källarnedfarter: endast i- och urlastning får ske under 15 minuter. I övrigt är det parkeringsförbud som gäller. Bevakning sker genom bevakningsföretag. För mer information klicka här.

Gästparkeringen: gästparkeringen vid centrum är för besökande. Även här sker bevakning. P-skiva gäller tills annat meddelas.

Lekplatser: vi har 2 st. stora lekplatser med lekredskap för så väl stora som små barn. Lekplatsernas standard är godkänd enligt EU bestämmelser.

Samfällighetsföreningen Rönnen har år 2016 skrivit avtal med MARK AB i Västerås som förvaltare att sköta bostadsområdet.
Felanmälan till MARK AB, se startsidan (Hem) i menyn.

Rönnens fastighetsexpeditionen ligger på entrévåningen i Släggkastargatan 5. Öppettider och telefontider enligt startsidan (Hem) i menyn.