Motioner till ordinarie föreningsstämma 2019

Nu kan motioner till ordinarie föreningsstämma 2019 lämnas in fram till den 15 februari 2019. För mer information klicka här.