Möt Styrelsen

Ordförande

Gudrun Paulsdottir

Vice Ordförande

Eva Droege

Sekreterare

Helén Komperud

Ledamot Vicevärd

Bengt Jonsson

Ledamot

Pelle Rubin

 

Suppleant

Ingvar Larsson

 

Ansvarsfördelning enligt nedan:
Kontakta styrelsen

Har du några frågor? Kontakta styrelsen!

Kontakta styrelsen