Styrelsen

Möt Styrelsen

Befattning Namn
Ordförande Gudrun Paulsdottir
Vice Ordförande Eva Droege
Sekreterare Helen Komperud
Ledamot Vicevärd Bengt Jonsson
Ledamot Pelle Rubin
Suppleant Ingvar Larsson

Har du några frågor?   Vänligen kontakta styrelsen.