Uppdateringar

2019-10-09: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående garagestädning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-09-27: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående nya garageplatser) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-09-16: Uppdat. av sidan Rönnby Centrum (angående ny pizzaägare Azad Arif) under meny Boende/R-V
2019-08-24: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående informationsmöte den 16/9 om plattan) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-08-27: Nyheten Lilla hissen i hus 14 avstängd, hissen är lagad.
2019-08-26: Ny nyhet Lilla hissen i hus 14 avstängd är inlagd under meny Nyheter
2019-08-24: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Pekpinnar angående hundrastning och genvägar mellan häckar och planteringar) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-08-20: Ny nyhet Information dörrbyte är inlagd under meny Nyheter
2019-08-20: Årsredovisningen för 2018 är inlagd på sidan Årsredovisningar under under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2019-06-17: Sommarhälsning från Brf Rönnbyborg, se startsidan (Hem).
2019-06-17: Sommarhälsning från Samfälligheten Rönnen, se startsidan (Hem).
2019-06-17: Rönnbyborgsnytt nr 2 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-06-02: Nytt bildspel på startsidan.
2019-06-11: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med reparation av gångbanebelysningen vecka 26) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-06-02: Nytt bildspel på startsidan
2019-05-27: Ny sida GDPR – Integritetspolicy för BRF Rönnbyborg under meny Föreningar/Rönnbyborg
2019-05-27: Uppdatering av sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfällighetsföreningen Rönnen med information om styrelsen
2019-05-27: Uppdatering av sidan Styrelsen med mer information om styrelsen
2019-05-21: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Oljeläckage i garaget, klart v23) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-05-20: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Oljeläckage i garaget) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-05-09: Uppdatering av sidan Styrelsen se menyn.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Avslutade arbeten se under meny Boende/A-K/Arbeten.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Kommande arbeten se under meny Boende/A-K/Arbeten.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Vicevärd med att vi för närvarande inte har någon vicevärden, se Föreningar/BRF Rönnbyborg i menyn.
2019-04-25: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med reparation av gångbanebelysningen) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-04-13: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med byte av trasig tagg till garaget) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-04-10: Uppdatering av nyhet Kallelse till årsmöte under meny Nyheter
2019-04-04: Ny nyhet Kallelse till årsmöte under meny Nyheter
2019-04-01: Uppdat. av nyhet Ventilationskontroll under meny Nyheter
2019-03-30: Uppdat. av Klimatdiplom för 2018 under meny Boende/A-K
2019-03-26: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Sandupptagning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-03-06: Ny nyhet Årets stämma 2019 har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Ny nyhet Valberedningen informerar har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Ny nyhet Ventilationskontroll 2019 mars månad har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-02-22: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Garagestädning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-02-15: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Släpvagnsplats) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-02-07: Ny nyhet Planering av lägenhetstillsyn har lagts till under startsidan (hem).
2019-01-25: Ny sida Regler för andrahandsuthyrning har lagts till under meny Boende/M-R.
2019-01-19: Mäklarsidan uppdaterades m.h.t. årtalet 2019.
2019-01-18: Ny nyhet Information från ComHem har lagts till under meny Nyheter.
2019-01-17: Uppdatering av sidan Vicevärd med vicevärdens arbetsuppgifter, se Föreningar/BRF Rönnbyborg i menyn.
2019-01-14: Jul och nyårshälsningar är borttagna.
2018-12-30: Ny nyhet Motioner till ordinarie föreningsstämma 2019 har lagts till under meny Nyheter.
2018-12-30: Ny av sida Motioner 2019 har lagts till under meny Boende/M-R.
2018-12-20: Expeditionstider för jul och nyår är inlagd på startsidan.
2018-12-18: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM (lokala nyheter visas nu i kanal 1 och 2).
2018-12-13: Ny sida BRF Rönnby har lagts till under meny Föreningar.
2018-12-10: Ny sida Om hemsidan har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2018-12-07: Undermeny Garaget har flyttat till meny Boende/M-R/Parkering
2018-12-07: Rönnbyborgsnytt nr 5 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-12-06: Innehållsförteckning inlagd på startsidan.
2018-12-02: Meny har omarbetats för att kunna visas i olika typer av webläsare.
2018-12-01: Ny sida MARK har lagts till under meny Föreningar.
2018-11-28: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-27: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-26: Ytterligare uppdatering av hemsidans utseende.
2018-11-25: Påtvingad uppdatering av hemsidans utseende.
2018-11-21: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2018-11-21: Tekniska problem med sidan som startade den 16/11 är lösta.
2018-11-10: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-05: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-11-02: Ny nyhet Avbrott och driftsstörningar har lagts till under meny Nyheter.
2018-11-02: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-11-01: Rönnbyborgsnytt nr 4 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-10-17: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-10-11: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten angående fönsterputsning och flyttning av kortläsare
2018-10-11: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende med vattenläckage, fönsterputsning och flyttning av kortläsare
2018-09-29: Ny nyhet Ventilationskontroll 2018 har lagts till under meny Nyheter.
2018-09-29: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-09-26: Uppdatering av sidan Miljöbodarna under meny Boende. VafabMiljö har en välskriven guide.
2018-09-22: Uppdatering av sidan Rönnby Centrum under meny Boende. Pizzerian har en ny meny att ladda hem.
2018-09-04: Ny nyhet Inbjudan till husmöte har lagts till under meny Nyheter.
2018-09-04: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-08-30: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-08-29: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-08-15: Ny nyhet Varning för falska personer som vill lura av oss taggarna har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-06-30: Ny sida Anslagstavlan har lagts till under meny Boende med semesterinformation för Rönnbyborg.
2018-06-30: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen med semesterinformation.
2018-06-12: Uppdatering av sidan Parkering/Källarnedfart under meny Boende med telefonnumret till Nokas.
2018-06-08: Rönnbyborgsnytt nr 2 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-05-19: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-05-18: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-05-04: Uppdatering av sidorna Kommande och Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten angående startvecka
2018-05-03: Årsredovisningen för 2017 är inlagd på sidan Årsredovisningar under under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2018-05-03: Uppdatering av sidan Kontakt (e-post) med förenklad hantering.
2018-04-29: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2018-04-26: Ny nyhet Årets stämma 2018 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-22: Uppdatering av sidan Kommande arbeten under meny Boende/Arbeten angående byte av väggplåt och isolering.
2018-04-22: Uppdatering av sidan Fritid under meny Boende med ny bild.
2018-04-21: Ny sida Kommande arbeten har lagts till under meny Boende/Arbeten
2018-04-21: Ny sida Avslutade arbeten har lagts till under meny Boende/Arbeten
2018-04-21: Sidan Pågående arbeten har flyttats till meny Boende/Arbeten
2018-04-20: Sidan Snöröjning och halkbekämpning har raderats
2018-04-20: Uppdatering av startsidan(hem) med Fakturaadress under Kontaktinformation.
2018-04-11: Uppdatering av startsidan(hem) med Dagsaktuell från Rönnen.
2018-04-11: Ny sida Dagsaktuellt från Rönnen har lagts till under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-04-08: Ny nyhet Kallelse till årsmöte har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-05: Uppdatering av sidan Regler för renovering och ombyggnad angående vattenavstängning under meny Boende.
2018-04-03: Ny sida Felanmälan (tvättstugan) har lagts till under meny Boende/Tvättstugan.
2018-04-02: Ny nyhet Belysningen i korridorerna har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-02: Ny sida Pågående arbeten har lagts till under meny Boende.
2018-03-18: Ny nyhet Snöröjning och halkbekämpning har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-03-18: Ny sida Snöröjning och halkbekämpning har lagts till under meny Boende.
2018-03-08: Uppdatering av sidan Parkering/Källarnedfart under meny Boende.
2018-02-22: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende.
2018-02-22: Ny sida Regler för renovering och ombyggnad har lagts till under meny Boende.
2018-02-18: Ny sida Medlemsmöte har lagts till under meny Boende.
2018-02-17: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende.
2018-02-16: Ny nyhet Medlemsmöte 2018-02-22 kl 18-20 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-02-15: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-02-08: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende.
2018-01-30: Uppdatering av sidan Fritid under meny Boende med bild och text.
2018-01-26: Ny sida Blanketter har lagts till under meny Boende.
2018-01-26: Ny sida Klimatdiplom har lagts till under meny Boende.
2018-01-24: Ny sida Fritid har lagts till under meny Boende.
2018-01-20: Uppdatering av sidorna Brandinformation och Ventilationen under meny Boende med avseende på filtret i spiskåpan.
2018-01-16: Ny sida Rönnby Centrum har lagts till under meny Boende.
2018-01-06: Mäklarsidan uppdaterades m.h.t. årtalet 2018.
2018-01-03: Ny nyhet Motioner till den ordinarie föreningsstämman 2018 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-01-03: Ny sida Motioner har lagts till under meny Boende.
2017-12-29: Ny sida Arosfixarna har lagts till under meny Boende.
2017-12-13: Ny sida Ordningsföreskrifter har lagts till under meny Boende.
2017-12-09: Rönnbyborgsnytt nr 5 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2017-12-08: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM.
2017-12-03: Ny sida Parkering/Gästparkering har lagts till under meny Boende.
2017-12-03: Ny sida Parkering/Källarnedfart har lagts till under meny Boende.
2017-11-30: Ny sida Tomträtter har lagts till under meny Boende.
2017-11-30: Sidan TV-bolaget COM HEM har utökats med information.
2017-11-28: Ny sida Garaget har lagts till under meny Boende.
2017-11-28: Ny sida Trivselregler har lagts till under meny Boende.
2017-11-28: Har lagt information om alla föreningar under meny Föreningar (hette tidigare Föreningen).
2017-11-28: Text justerad under Kontaktinformation på Startsidan (Hem).
2017-11-27: Nyhet om vicevärd, se Nyheter.
2017-11-26: Ny sida MBF – Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har lagts till under meny Boende.
2017-11-26: Ny sida TV-bolaget COM HEM har lagts till under meny Boende.
2017-11-25: Ny sida Samfällighetsföreningen Rönnen har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Bredband har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Ventilation har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Föreningens organisation har lagts till under meny Föreningen.
2017-11-22: Instruktion för bokning av tvättider har kompletterats med anvisningar av ELS Vision.
2017-11-22: Information om BRF Rönnbyborgs expeditionstider har uppdaterats på Startsidan (Hem).
2017-11-16: Rönnbyborgsnytt 4-2017 har lagts till, se Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-11-10: Sidan Försäkringar har uppdaterats, se Föreningen/Försäkringar i menyn.
2017-11-10: Ny sida Vicevärd har lagts till, se Föreningen/Vicevärd i menyn.
2017-11-10: Ny sida Rönnby historia har lagts till, se Boende/Rönnby historia i menyn.
2017-10-19: Rönnbyborgsnytt nr 1 och 2 har lagts till under rubriken Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-10-14: Justering av texten under rubriken Välkommen till bostadsrättsföreningen Rönnbyborg på startsidan (hem).
2017-10-04: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under rubriken Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-09-28: Informationen Om det börjar brinna har lagts till under rubriken Boende/Om det börjar brinna i menyn.
2017-09-14: Föreningens årsredovisningar för 2014, 2015 och 2016 är inlagda.
2017-09-13: Kontaktinformation om Rönnbyborg, Mark och Rönnen är inlagd på startsidan (Hem)
2017-08-30: Information om expeditionen, ekonomiska förvaltningen och felanmälan, som visas längst ner på varje sida, är uppdaterade.
2017-08-26: Aktuella stadgar gällande från och med 2017-04-26 är inlagda, se Föreningen/Stadgar i menyn.