Varning

Enligt BRF Rönnby blir boende i deras förening uppringda av personer som uppger sig vara från Securitas och ombeds att skicka in sina ”taggar” för att dessa ska bytas. Givetvis är detta osant.
Personerna jobbar inte för Securitas utan är endast ute efter att kunna komma in i fastigheterna.