Vicevärd

Styrelsen har den 2017-10-01 tillsätt en vicevärd för att bättre bemöta våra medlemmars behov. Det har i synnerhet blivit tydligt efter att all service lades ut på entreprenad att föreningen behöver vara tillgängligare i olika frågor. Dessutom har föreningen fått en del nya arbetsuppgifter efter att även Rönnen tog in en entreprenör.
Bengt Jonsson fick uppdraget och han har därmed fått lite mer tid i veckan för att hinna med detta. Som ett led i detta har vi ökat expeditionens öppettiden och lagt till ytterligare telefontider.