Pågående arbeten

  • Separat energimätning införs i varje hus, vilket medför att föreningen kommer att betala för den faktiska kostnaden.
  • Ett projekt for ombeklädnad av tak samt anskaffande av solceller har påbörjats.
  • Hissanläggningarna ses över