Kommande arbeten

Planerade åtgärder enligt fastställd underhållsplan 2019 är:

  • Maskinstädning av samtliga korridorgolv.
  • Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i 3 hus.
  • Entrétaken, ny plåtbeklädnad och nummerbelysning.
  • Nya parkeringsplatser vid källarna under förutsättning att ni medlemmar godkänner detta (bygglov har erhållits).
  • Bygge av 6 st cykelhus (bygglov har erhållits).
  • Elkablar i lägenhetscentraler efterdrages.
  • Besiktning av yttre takbeklädnad i 6 st hus.
  • Separat energimätning införs i varje hus, vilket medför att föreningen kommer att betala för den faktiska kostnaden.
  • Ett gemensamt projekt för utsmyckning av garagetaket genomförs (Rönnen, Rönnby och Rönnbyborg).