Kommande arbeten

Planerade åtgärder enligt fastställd underhållsplan 2020 är:

  • Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i tre hus. Avslutat.
  • Maskinstädning av korridorgolv i tre hus. Avslutat.
  • Slutförande av separata energimätningar for respektive förening (vatten och värme) i samtliga hus.
  • Spolning av samtliga avloppsstammar i våra hus. Avslutat.
  • Ett projekt for ombeklädnad av tak samt anskaffande av solceller påbörjas.
  • Bygge av sex cykelhus.
  • Bygge av fyra parkeringsplatser vid varje källarinfart, totalt 24 stycken.