Pågående arbeten

  • Stamrensning i samtliga hus
  • Separat energimätning införs i varje hus, vilket medför att föreningen kommer att betala för den faktiska kostnaden.
  • Byte av lägenhetsdörrar.
  • Arbete med plattan etapp 1 (Samfälligheten Rönnen). Slutbesiktning i april/maj återstår
  • Sönderrostade värmefördelare (under diskbänken) byts ut.