Fritid

Det finns en tennisbana, en basketplan och en 9-håls minigolfbana på områdets garageplatta. För att spela minigolf så får man kostnadsfritt låna golfklubbor och bollar på Mötesplats Rönnby (öppettider enligt sidan Rönnby Centrum ). Vi har även en boulebana som ligger mellan hus 12 och garaget som kan nyttjas utan bokning.

Aktiviteter och utsmyckning av garagetaket kommer att planeras eftersom. Runt om på olika platser inom området finns uteplatser med stolar och bord avsedda för samvaro och skapande av god grannsämja.

Vi har även 2 st. stora lekplatser med modern och godkänd utrustning för olika åldrar.

Rocklundaskogen ligger nära med sin fina natur och preparerade motionsspår.

Flera fritidsaktiviteter finns under sidan Rönnby Centrum.

Bilden är tagen 2018-04-21 från Släggkastargatan hus 11 som är ett av dom hus som ligger längst in på området närmast Rocklundaskogen.

Närmast i bilden ser man en av lekplatserna och sedan på garageplattan ligger tennisbanan och basketplanen. Till höger om basketplanen och garageplattan ligger boulebanan.

I mitten av garageplattan ligger minigolfbanan (knappt synbar i bilden) och längst upp till vänster i bilden ligger Rönnby Centrum.