Medlemsmöte

Inbjudan till Medlemsmöte 2018-02-22

På Mötesplats Rönnby kl 18.00.

Styrelsen för Brf Rönnbyborg inbjuder till ett medlemsmöte. Föreningens avtal med entreprenören Mark går ut under året och vi önskar nu ta del av era erfarenheter och synpunkter. Avtalet täcker idag städning av gemensamma ytor i fastigheterna, reparationer i lägenheter samt jourverksamhet.

Dagordning

  • Presentation av avtalet
  • Dialog runt medlemmarnas erfarenheter
  • Sammanfattning av inkomna synpunkter
  • Information om nästa steg i processen

Styrelsen hoppas att ni har tid att medverka.

Mvh
Gudrun, Eva, Bengt, Helen, Pelle och Ingvar.