Ordningsföreskrifter

Till Bostadsrättsinnehavare i BRF Rönnbyborg

För kännedom får du här ordningsföreskrifter som gäller för fastigheten. Allmänna bestämmelser.

Bostadsrättsinnehavaren skall:

 1. Utöva noggrann tillsyn av lägenheten. Skada av ej akut såväl som akut karaktär meddelar du under dagtid till förvaltaren (se startsidan). Uppstår skada av akut karaktär har du skyldighet att meddela föreningen om detta. Efter kontorstid tar du kontakt med Förvaltaren/Fastighetsjouren (se startsidan (Hem) i menyn.).
  Försummar du att anmäla skada kan du heller inte påräkna dig eventuell ersättning. Du kan även hållas ansvarig för skada som uppstått p.g.a. försummelse.
   
 2. Ansvara för det inre underhållet i den utsträckning som behövs för att bibehålla skicket på lägenheten och så att standarden inte försämras.
  Du är också ansvarig för dina gästers eller inneboendes handlingar gentemot bostadsrättsföreningen.
   
 3. Iaktta det som erfordras för bevarande av sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du har även här ansvaret för dina gäster, familjemedlemmar eller inneboende.
   
 4. Ge bostadsrättsföreningens representanter tillträde till lägenheten, enligt överenskommelse med dig, vid tillsyn av bostadsrätten eller för nödvändiga underhålls- eller renoveringsarbeten.
   
 5. Vid renovering eller ombyggnad alltid begära tillstånd av föreningen.
  Särskild ansökningsblankett skall användas.
  Bifoga skiss med förklaring över vad du tänker göra för förändring.
  För mer information, se sidan Regler för renovering och ombyggnad (under menyn Boende.)

Ordningsföreskrifterna medföljer Välkomstmappen som alla nya medlemmar får enligt sidan Välkomstmappen

Se även Trivselregler för Brf Rönnbyborg som med följer som en bilaga till Välkomstmappen.