Felanmälan

Styrelsen har tecknat ett serviceavtal från 2018-02-12 med EA Gruppen AB. Detta innebär att all felanmälan på någon utrustning skall ske till EA Gruppen på tel. som anges på en skylt inne i tvättstugans anslagstavla.

Det kommer att finnas skyltar som om ni anmält fel skall sättas fast på aktuell maskinen/utrustning. Det är viktigt att nästkommande användare skall veta att utrustningen är felanmäld.