Com Hem övergår till digital TV

Com Hem planerade en övergång från analoga kanaler till helt digitala under våren 2020 men detta skjuts upp på grund av Coronaviruset (COVID-19) till den 8 september 2020.

Alla som bor i ett Com Hem-hus kan dock redan nu gå över till digitala sändningar.

Mer information om detta finns på http://comhem.se/digitalisering.