Extrastämman 15/1

Vid extrastämman 15/1 sa stämman ja till att bygga p-platser i anslutning till våra källarnedfarter men frågan om gruppanslutning av bredband via ComHem bordlades och kommer att tas upp igen när vi har fått in aktuella jämförande priser från Telenor.