Förslag tidsplan modernisering av hissar

Se sidan 2 för hus 12, 14 och 16.