Information Dörrbyte

Samtliga lägenheters ytterdörrar kommer att bytas ut mot DALOC säkerhetsdörr inklusive brevinkast, extra lås samt tittöga som standard i plåtutförande.

Enligt följande tidsplan:

ÅR 2019

Hus 9 arbetet pågar mellan vecka 40 – 43.

Hus 10 arbetet pågar mellan vecka 44 – 46.

Hus 11 arbetet pågar mellan vecka 47 – 50.

ÅR 2020

Hus 12 arbetet pågar mellan vecka 3 – 5.

Hus 14 arbetet pågar mellan vecka 6 – 8.

Hus 16 arbetet pågar mellan vecka 9 – 11.

Mer information kommer i brevlådan ca 1 månad innan arbetet startar. Har du / ni frågor kring detta arbete kontakta styrelse på tel. tider / eller ett besök på expeditionen på tisdag kväll mellan kl. 17.30 – 18.30.

2019-07-25

Hälsningar

Styrelsen / Bengt Jonsson