Modernisering av hissarna i hus 11

Arbetet med hissarna i hus 11 kommer att pågå fr.o.m. måndag 3 januari t.o.m. fredag 25 februari.

För hus nr 11 så börjar arbetet med den lilla hissen. Stora hissen kommer att stängas av först slutet av januari/början av februari. Tidsåtgången är ca 3.5 vecka för lilla hissen och 4.5 vecka för den stora.

För mer information: