Modernisering av hissarna i hus 9

Arbetet med hissarna i hus 9 kommer att pågå fr.o.m. måndag 18 oktober t.o.m. fredag 17 december.

För mer information: