Planering av lägenhetstillsyn 2019

Planering av lägenhetstillsyn 2019

Hus 9 den 19/2, hus 10 den 22/2, hus 11 den 26/2, hus 12 den 27/2, hus 14 den 28/2 och hus 16 den 28/2.
För mer information 2019