Stora hissen i hus 11

Arbetet med stora hissen i hus 11 är försenat. Arbetet med den beräknas pågå till 2022-03-11.

Meddelandet om det är satt upp vid hissarna.

Tidplanen för övriga hus är oförändrat (se meny kalender).