Västerås Stad iordningställer Släggkastargatan 9 – 11

Västerås Stad kommer att iordningställa Släggkastargatan från källarinfarten för hus 9 fram till källarinfarten för hus 11.

Start vecka 21 blir det bortfräsning av asfalten och vecka 22 läggs ny asfalt.

Hoppas med denna åtgärd att vi slipper att få en stor vattenpöl varje gång det regnar!!