Ventilationskontroll 2019 april månad

Under april månad kommer ventilationsarbetet som startade i höstas att slutföras för att vi skall få godkända anläggningar i våra fastigheter i föreningen.

Detta innebär att nya mätningar och justeringar av ventilationen kommer att göras i lägenheterna så att vi får rätt balans och funktion i anläggningen samt ett godkännande enligt regelverket.

Det finns en del felaktigheter på spiskåpor+ igensatta tilluftsdon som måste åtgärdas för att ventilationen skall fungera i alla lägenheter.

Ni kommer att få information i brevlådan för tidpunkt när arbetet kommer att utföras just i eran lägenhet.

Arbetet utförs av:
Ventilation & Comfortteknik AB
Strandvägen 38
72592 Västerås
Tel. 070 – 523 68 00

OBS! Frågor kring detta arbete kan ställas till styrelsen.
Tel. 073 – 332 35 45 må, to kl. 9-10 samt tisdagar 17.30 – 18.30.

2019-02-17
Hälsningar
Styrelsen / Vicevärd