Hem

Välkommen till bostadsrättsföreningen Rönnbyborg

Släggkastargatan på Rönnby består av 12 höghus uppdelade i två bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningen Rönnbyborg omfattar hus 9-12, 14 och 16 och Rönnby hus 3-8. I dessa 12 hus finns totalt 612 lägenheter. Brf Rönnbyborg och Brf Rönnby är hälftenägare av Samfälligheten Rönnen. De är även medlemmar i Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF) som är föreningarnas ekonomiska och administrativa förvaltare.

MARK ansvarar för förvaltningen av områdets fastigheter samt av gemensamhetsanläggning som består av garage, värme- och vattenförsörjning, lekplatser, boll- och tennisplaner, planteringar och gräsytor samt parkeringsplatser.

Vi har skrivit avtal med JHS Bygg om hantering av våra vattenskador. Anders Sundkvist som ansvarar för dessa åtaganden har telefonnummer 021–142350. Det är Anders ni ska kontakta vid anmälan av vattenskada. Han skickar sedan ut Polygon eller gör egen besiktning. Observera att han inte har jourverksamhet. Vid akuta skador där vatten måste stoppas görs felanmälan fortfarande via Mark.

En flygtur över Rönnbys höghus

För en flygtur klicka här.

Senaste ändringar

2021-12-01: Uppdatering av startsidan (Hem) med instruktion för besök på expeditionen hus 5 via porttelefon.
2021-11-30: Uppdatering av sidan Förhållningsregler under meny B-4/Tvättstugan med nya regler för tvättstugan.
2021-11-30: Uppdatering av sidan Regler för renovering och ombyggnad under meny B-3 med ny ansökningsblankett.
2021-11-26: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/ med Rönnbyborgsnytt nr 5.
2021-11-26: Uppdatering av Anslagstavlan under meny Boende-1 angående snöpinnar.
2021-11-01: Ny nyhet om Trygghetsskapande åtgärd.
2021-10-25: Uppdatering av nyheten om Modernisering av hissarna i hus 11 angående arbetsordningen av hissarna.
2021-10-03: Ny nyhet om Styrelse Brf Rönnbyborg söker folk till valberedningen.

För mer information klicka här.  

 

Innehållsförteckning:
Kontaktinformation BRF Rönnbyborg
Kontaktinformation MARK
Kontaktinformation Samfälligheten Rönnen
Dagsaktuellt från Rönnen
Om Hemsidan

Kontaktinformation

Kontaktinformation BRF Rönnbyborg:

Expeditionstid: tisdagar kl. 17.30 – 18.30 på expeditionen Släggkastargatan 5.

Instruktion för besök, ring 073-332 35 45 eller se sidan 3 och 4:

Telefon: 073-332 35 45.
Telefontider:
Måndagar kl. 09.00 – 10.00
Tisdagar kl. 17.30 – 18.30
E-post: styrelsen@brf-ronnbyborg.se
Fakturaadress: MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn

Kontaktinformation Mark:

Felanmälan funktionsfel vardagar mellan kl 07.00 – 16.00 telefon 021-475 65 65 eller e-post fel@markbolagen.se.
Fastighetsjouren: Akuta fel vardagar mellan kl. 16.00 – 07.00 samt helger 010-471 77 77

För vattenskador av icke akut karaktär kontakta JHS Bygg under meny Föreningar eller klicka här.

För mer information om felanmälan och kostnader se sidan MARK under meny Föreningar eller klicka här.
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn

Kontaktinformation Samfälligheten Rönnen

Expeditionstid: måndagar 17.00 – 18.00 på expeditionen Släggkastargatan 5.

Instruktion för besök, ring 070-633 21 96 eller se sidan 3 och 4:

Telefon: 070-633 21 96
Telefontider:
Måndagar 17.00 – 18.00
Torsdagar 18.00 – 19.00
E-post: samf.ronnen@bredband.net
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn
 

Dagsaktuellt från Rönnen

Aktuella skrivelser:
2021-11-01: Ny nyhet om Trygghetsskapande åtgärd.

För äldre skrivelser, se sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen eller klicka här.

För allmän information om samfälligheten Rönnen se sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen eller klicka här.
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn

Om hemsidan

Om hur man navigerar på hemsidan och en översikt över alla undersidor finns här.
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn