Hem

Välkommen till bostadsrättsföreningen Rönnbyborg

Släggkastargatan på Rönnby består av 12 höghus uppdelade i två bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsföreningen Rönnbyborg omfattar hus 9-12, 14 och 16 och Rönnby hus 3-8. I dessa 12 hus finns totalt 612 lägenheter. Brf Rönnbyborg och Brf Rönnby är hälftenägare av Samfälligheten Rönnen. De är även medlemmar i Mälardalens Bostadsrättsförvaltning (MBF) som är föreningarnas ekonomiska och administrativa förvaltare.

MARK ansvarar för förvaltningen av områdets fastigheter samt av gemensamhetsanläggning som består av garage, värme- och vattenförsörjning, lekplatser, boll- och tennisplaner, planteringar och gräsytor samt parkeringsplatser.

Vi har skrivit avtal med JHS Bygg om hantering av våra vattenskador. Anders Sundkvist som ansvarar för dessa åtaganden har telefonnummer 021–142350. Det är Anders ni ska kontakta vid anmälan av vattenskada. Han skickar sedan ut Polygon eller gör egen besiktning. Observera att han inte har jourverksamhet. Vid akuta skador där vatten måste stoppas görs felanmälan fortfarande via Mark.

En flygtur över Rönnbys höghus

För en flygtur klicka här.

Senaste ändringar

2022-09-30: Uppdatering av sidan B-2/Miljöbodarna med sorteringsinformation.
2022-09-29: Uppdatering av startsidan (Hem) med kontaktinformation för MBF.
2022-09-26: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-09-19: Ny nyhet och uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med viktig information från Samfälligheten Rönnen om att stänga expeditionen för fysiska besök.
2022-08-02: Ny nyhet: Brf Rönnbyborg söker folk till valberedningen.

För mer information klicka här.  

 

Innehållsförteckning:
Kontaktinformation BRF Rönnbyborg
Kontaktinformation MARK
Kontaktinformation Samfälligheten Rönnen
Kontaktinformation MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltare)
Dagsaktuellt från Rönnen
Om Hemsidan

Kontaktinformation

Kontaktinformation BRF Rönnbyborg:

Expeditionstid: Helgfria tisdagar kl. 17.30 – 18.30 på expeditionen Släggkastargatan 5.
Ytterdörren hålls olåst under expeditionstiden.
Telefon: 073-332 35 45.
Telefontider:
Måndagar kl. 09.00 – 10.00 Utgår.
Helgfria tisdagar kl. 17.30 – 18.30
Helgfria torsdagar kl. 17.30 – 18.30 Ny från och med 11 augusti.
E-post: Skickas via sidan Övrigt/Kontakt/Brf Rönnbyborg
Fakturaadress: MBF Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, Box 581, 721 10 Västerås
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn

Kontaktinformation Mark:

Felanmälan funktionsfel vardagar mellan kl 07.00 – 16.00 telefon 021-475 65 65 eller e-post fel@markbolagen.se.
Fastighetsjouren: Akuta fel vardagar mellan kl. 16.00 – 07.00 samt helger 010-471 77 77

För vattenskador av icke akut karaktär kontakta JHS Bygg under meny Föreningar eller klicka här.

För mer information om felanmälan och kostnader se sidan MARK under meny Föreningar eller klicka här.
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn

Kontaktinformation Samfälligheten Rönnen

Expeditionstid: måndagar 17.00 – 18.00 på expeditionen Släggkastargatan 5.
Ytterdörren hålls olåst under expeditionstiden.
Telefon: 070-633 21 96
Telefontider:
Måndagar 17.00 – 18.00
Torsdagar 18.00 – 19.00
E-post: Skickas via sidan Övrigt/Kontakt/Samf. Rönnen
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn

Kontaktinformation MBF

Mälardalens Bostadsrättsförvaltning är föreningens ekonomiska och administrativa förvaltare.

För frågor om månadsavgift, kontrakt m.m. kontakta MBF på telefon 021-403300.

Besök gärna deras hemsida www.mbf.se.

Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn
 

Dagsaktuellt från Rönnen

Aktuella skrivelser:

2022-09-19: Viktig information från Samfälligheten Rönnen om att stänga expeditionen för fysiska besök.

För äldre skrivelser, se sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen eller klicka här.

För allmän information om samfälligheten Rönnen se sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen eller klicka här.
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn

Om hemsidan

Om hur man navigerar på hemsidan och en översikt över alla undersidor finns här.
Gå tillbaka till Innehållsförteckningen
Gå tillbaka till menyn