BRF Rönnby

BRF Rönnby är vår bostadsrättsgranne här på Släggkastargatan.  BRF Rönnby omfattar hus 3-8.

Mer information om BRF Rönnby kan fås på deras hemsida http://www.brfronnby.se/