Rönnbys historia

Rönnby då och nu

Under yngre järnåldern, 500-1000 e Kr, anlades den fornborg där resterna fortfarande kan beskådas i skogskanten strax öster om nuvarande fotbollsplanen nedanför skolan. Högst uppe på berget vindlar en halvcirkelformning 200 m lång och ca 2 m hög stenmur. Gissningsvis fanns en träpalissad högst uppe på murkrönet. Ingången var troligen riktad söderut, ca 2 m hög och försedd med träport. Rönnbyborgen användes huvudsakligen som försvarsanläggning mot andra klaner.

Rönnby bostadsområde byggdes till största del på åkermark. Åkrarna ägdes av Västerås kommun men hade tillhört gårdarna på Hovdesta, Rönnby samt Åby. Hovdesta 1 och 2 var två gårdar som låg väster om Skultunavägen mittför nuvarande bostadsområde (vissa hus finns kvar). Rönnby gård och Rönnby prästgård låg på höjden strax NV om nuvarande Rönnby Centrum (även där finns vissa hus kvar). Åby, som fortfarande finns kvar, ligger norrut mittför den tvära kurvan på vägen mot Skultuna.

Byggandet av Släggkastargatan pågick mellan 1972 – 1978. Första bostadshuset som färdigställdes var hus 4 därefter 3, 6, 8, 5, 7, 9, 11, 10, 12, 14 och 16. Rönnby Centrum färdigställdes 1973 och garaget byggdes i 3 etapper mellan 1973 – 1978. En omfattande ombyggnad gjordes i centrumhuset 2008.

På hela Rönnby bor i dag ca 3100 personer varav 1100 bor i höghusen. På området finns skola, daghem, fritidshem och fritidsgård. Här finns även mötesplats, pizzeria, kiosk, frisör och ett kyrkcenter.