Låssystemet

Nycklar

Till varje lägenhet har det från begynnelsen lämnats ut 4 nycklar. Vid behov av flera nycklar måste styrelsen kontaktas. Styrelsen gör sedan en beställning av dessa från Lundkvist Lås och Nycklar AB  (tfn 021-130963). Ni får sedan hämta nycklarna hos Lundkvist Lås och Nycklar och betala kostnaden för dessa.

Antalet utgivna nycklar och dess identitetsnummer noteras av styrelsen.

Om man har t.ex. tappat sina nycklar och har behov av att byta samtliga så kan man flexa till nya. Vid flexning så fungerar inte de gamla nycklarna så fort man använder någon av sina nya. Vid flexning behöver inte cylindern bytas. Det går dock bara flexa 2 gånger.

För skötsel av låset Klicka här

Problem att låsa eller stänga lägenhetsdörren samt hissdörren

Passerbrickor

Till de större lägenheterna, 3-4 rok , har det från begynnelsen lämnats ut 4 blå passerbrickor och till de mindre lägenheterna, 1-2 rok , har det lämnats ut 3 passerbrickor.

Till varje lägenhet har det lämnats ut 1 röd tvättbricka.

Vid behov av flera passerbrickor måste ni besöka expeditionen för att få dessa. Kostnaden är 100 kr/bricka som läggs på månadsavgiften.

Antalet utgivna brickor och dess identitetsnummer noteras av styrelsen.

Passerbrickor vi elavbrott

Vid elavbrott fungerar brickorna upp till en timme efter avbrottet. Därefter lämnas dörrarna till entrén, förråden och källaren olåsta.

Garagebrickor

För garagebrickor Klicka här