Regler för renovering och ombyggnad

Regler för renovering och ombyggnad i BRF Rönnbyborg ingår på sidan 9 i Välkomstmappen. Klicka här

 
Vid renovering eller ombyggnad skall alltid begäras tillstånd av föreningen. Bifoga även en skiss med förklaring över vad du tänker göra för förändring.

Särskild ansökningsblankett Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten skall användas

 
Regler och blankett kan även hämtas på Rönnbyborgs expedition. Se adress och expeditionstid enligt startsidan (hem).

Om renoveringen kräver avstängning av vatten kontakta expeditionen enligt startsidan (hem) helst en vecka före avstängningen. Detta för att undvika felaktiga avstängningar och för att hinna gå ut med information till de boende.

Vid renovering av badrummen är det viktigt att ansökan inkommer till styrelsen i god tid så att styrelsen kan säkerställa att rör dras enligt ”Säkert vatten”.

Vid renovering i i toalett och/eller badrum så får inte frånluftskåpan tas bort så att frånluftshålet lämnas helt öppet. Anledningen till detta är att man då får för mycket utsugande luft så att grannarna blir nästan helt utan samt att damm och smuts kommer in och täpper till filter så att utsuget blir dåligt för alla boende. Om man måste ta bort kåpan så sätt för ett papper och klipp ur en liten öppning.