Regler för renovering och ombyggnad

Regler för renovering och ombyggnad i BRF Rönnbyborg ingår på sidan 9 i Välkomstmappen. Klicka här

 
Vid renovering eller ombyggnad skall alltid begäras tillstånd av föreningen. Bifoga även en skiss med förklaring över vad du tänker göra för förändring.

Särskild ansökningsblankett Ansökning för renovering/ombyggnad i lägenheten skall användas

 
Regler och blankett kan även hämtas på Rönnbyborgs expedition. Se adress och expeditionstid enligt startsidan (hem).

Om renoveringen kräver avstängning av vatten kontakta expeditionen enligt startsidan (hem) helst en vecka före avstängningen. Detta för att undvika felaktiga avstängningar och för att hinna gå ut med information till de boende.

Vid renovering av badrummen är det viktigt att ansökan inkommer till styrelsen i god tid så att styrelsen kan säkerställa att rör dras enligt ”Säkert vatten”.