Om kriget kommer

För er som känner oro inför rådande världsläge, läs Västerås Stads om Trygg och säker.

Bland annat finns där ett informationsblad Är du beredd.

Här kan du se information om skyddsrum.