Uppdateringar

2021-10-03: Ny nyhet om Styrelse Brf Rönnbyborg söker folk till valberedningen.
2021-09-24: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/ med Rönnbyborgsnytt nr 4.
2021-09-24: Ny nyhet om Potthålen i garaget.
2021-09-22: Ny nyhet om Modernisering av hissarna i hus 9.
2021-09-14: Ny nyhet om Varm/kallvatten avstängd i hus 12 den 16/9 och 17/9.
2021-09-11: Ny sida Rönnby flygtur skapat under meny Övrigt.
2021-09-11: Uppdatering av sidan Garaget under meny B-3/ med förtydligande om avflytt.
2021-09-10: Uppdatering av sidan Garaget under meny B-3/ om parkering med hyresavtal för bil och MC.
2021-09-10: Ny nyhet om Varm/kallvatten avstängd i hus 10 den 13/9 o 14/9.
2021-09-03: Ny nyhet om Varm/kallvatten avstängd i hus 11 den 6/9 o 7/9.
2021-08-09: Ny nyhet om Varmvattenavstängning 11 augusti.
2021-07-28: Uppdatering av startsidan (Hem) med ny musik Lord Zouche His March till flygturen.
2021-07-26: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen angående hälsning med sommarinfo.
2021-07-20: Uppdatering av sidorna Rönnby fritid och Rönnby Centrum under meny Övrigt angående lån av minigolfklubbor.
2021-07-19: Uppdatering av sidan Om hemsidan under meny Övrigt.
2021-07-18: Uppdatering av menyn.
2021-07-16: Uppdatering av startsidan (Hem) med en flygtur över Rönnbys höghus.
2021-07-11: Uppdatering av sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen om ny styrelse.
2021-07-11: Ny nyhet om Protokoll från extra föreningsstämma för Brf Rönnbyborg 2021-07-07.
2021-07-11: Ny nyhet om Förslag tidsplan modernisering av hissar.
2021-07-03: Uppdatering av startsidan (Hem) med sommarhälsning från Styrelsen Brf Rönnbyborg.
2021-06-30: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/ med Rönnbyborgsnytt nr 3.
2021-06-26: Ny nyhet: Kallelse till extrastämma i Brf Rönnbyborg.
2021-06-18: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-H/ om Nordisk Hiss vid fel ring
2021-06-18: Ny nyhet om Nordisk Hiss, vid fel på hissen ring 021-18 33 00.
2021-06-07: Uppdatering av sidan TV-bolaget Tele2 under meny Boende/T-Y angående finsk kanal f
2021-06-07: Ny nyhet om finsk kanal 177
2021-05-31: Uppdatering av sidan Styrelsen under huvudmenyn
2021-05-05: Uppdatering av sidan Bredband under meny Boende/A-H angående namnbytet COM HEM till Tele2
2021-05-05: Uppdatering av sidan TV-bolaget under meny Boende/T-Y angående namnbytet COM HEM till Tele2
2021-05-05: Uppdatering av sidan Årsredovisningar under meny Föreningar/Rönnbyborg med årsmötesprotokollet för 2021
2021-04-26: Uppdatering av sidan Försäkringar under meny Föreningar/Rönnbyborg om betalningsansvar
2021-04-13: Uppdatering av sidorna Avslutade, Kommande och Pågående arbeten under meny Boende/A-H/Arbeten
2021-04-13: Uppdatering av sidan Årsredovisningar under meny Föreningar/Rönnbyborg med årsredovisningen
2021-04-13: Ny sida Årsredovisningar Rönnen under meny Föreningar/Samfällighetesföreningen Rönnen
2021-04-09: Ny nyhet: Kallelse till årsstämman 2021
2021-03-29: Uppdatering av sidan Välkomstmappen under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2021-03-28: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/ med Rönnbyborgsnytt nr 2.
2021-03-26: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende/A-H/ om du blir störd av din granne.
2021-03-24: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-H/ om plantering mellan hus 11 och 16.
2021-03-23: Uppdatering av sidan Rönnby Centrum under meny Boende/R-T/ om utlämningsställe för post.
2021-03-22: Uppdatering av sidan Hantverkare under meny Boende/A-H/ om rullgardiner.
2021-03-22: Uppdatering av sidan Ritningar under meny Boende/R-T/ förtydligande om Lgh-numret.
2021-03-21: Ny sida Ritningar under meny Boende/R-T/.
2021-03-07: Uppd. av sidan Hem (startsidan) och JHS Bygg under meny Föreningar (raderat texten viss fastighetsskötsel).
2021-03-01: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen angående hundägare som inte sköter sig.
2021-02-27: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-H/
2021-02-21: Sidan Motioner borttagen (under meny Boende/J-P).
2021-02-18: Uppdatering av sidan Klimatdiplom under meny Boende/J-P (för 2020).
2021-02-12: Uppdatering av sidan Jordfelsbrytaren under meny Boende/J-P (om känslig utrustning).
2021-02-09: Rönnens styrelse uppd. enl.sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen (ny ordförande).
2021-02-06: Sida Om hemsidan uppdaterad under meny Föreningar/Brf-Rönnbyborg.
2021-02-06: Ny sida Jordfelsbrytaren inlagd under meny Boende/J-P.
2021-02-06: 4:a undermenyer till meny Boende.
2021-02-04: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/ om jordfelsbrytaren, texten justerad.
2021-02-03: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/ om jordfelsbrytaren.
2021-02-01: Nytt bildspelsprogram.
2021-02-01: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/A-K/Arbeten.
2021-02-01: Uppdatering av sidan Motioner under meny Boende/M-R.
2021-02-01: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2021-02-01: Mäklarsidan uppdaterad.
2021-02-01: Uppdatering av sidan MARK under meny Föreningar och startsidan (Hem) angående nya telefonnummer.
2021-02-01: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (nya telefontider) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2021-01-03: Uppdatering av Anslagstavlan angående motioner 2021 under meny Boende/A-K/.
2021-01-03: Ny nyhet Motioner 2021.
2020-12-18: Julhälsning och expeditionstider under jul från Rönnbyborg infört på startsida (meny Hem).
2020-12-16: Ny sida Ytterdörren under meny Boende/R-Y.
2020-12-15: Julhälsning och nya expeditionstider från Rönnen infört på startsida (meny Hem).
2020-12-14: Uppdatering av sidan Förhållningregler under meny Boende/R-V/Tvättstugan (ej lördag 19-21).
2020-12-07: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2020-12-06: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2020-12-06: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med byte av trasig tagg till garaget) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2020-11-29: Rönnbyborgsnytt nr 5 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-11-24: Ny nyhet Renovering i toalett och badrum.
2020-11-23: Uppdatering av sidan MARK angående vattenskador under meny Föreningar.
2020-11-23: Uppdatering av sidan Regler för renovering och ombyggnad angående renovering badrum under meny Boende/M-R.
2020-11-21: Ny sida JHS Bygg under meny Föreningar.
2020-11-20: Ny nyhet Ytterdörren – nya öppettider.
2020-11-20: JHS Bygg infört på startsida (meny Hem).
2020-11-20: Ny nyhet Ytterdörren – nya öppettider.
2020-11-20: Uppdat. av sidan Bokningsinstruktion om max antal pass under meny Boende/R-V/Tvättstugan.
2020-11-04: Ny nyhet Vattenskador.
2020-10-31: Ny sida Hantverkare under meny Boende/A-K.
2020-10-30: Rönnbyborgsnytt nr 4 med bilaga har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-10-29: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM under meny Boende/R-V (efter digitaliseringen).
2020-10-17: Uppdatering av sidan Kommande arbeten under meny Boende/A-K/Arbeten.
2020-10-16: Rönnens styrelse uppd. enl.sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2020-10-14: Ny styrelse enl.sidan Styrelsen.
2020-10-02: Mäklarsidan uppdaterades m.h.t. att bredbandsavgiften ingår i månadsavgiften.
2020-09-29: Ny nyhet Extrastämma 2020-09-12
2020-09-19: Uppdat. av sida Felanmälan under meny Boende/R-V/Tvättstugan.
2020-09-07: Rönnbyborgs telefontid på torsdagar borttagen, på startsida (meny Hem).
2020-09-05: Uppdat. av sidan Rönnby Centrum under meny Boende/R-V. Rönnby kyrkcentrum nedlagt.
2020-09-03: Nyhet Stamrensning 2020, datum justerade
2020-09-02: Ny nyhet Nya tvättstugor
2020-08-25: Ny nyhet Digitalisering av COM HEM TV
2020-08-15: Ny nyhet Stamrensning 2020
2020-08-15: Klimatdiplom är inlagt på sidan Klimatdiplom under meny Boende/A-K.
2020-08-11: Rönnbyborgs sommarhälsning borttagen på startsida (meny Hem).
2020-08-07: Rönnens sommarhälsning borttagen på startsida (meny Hem).
2020-08-05: Uppdatering av nyhet Gruppavtal med COM HEM angående uppgraderingsrabatten.
2020-08-05: Uppdat. av sidan Bredband angående COM HEM:s uppgraderingsrabatt under meny Boende/A-K.
2020-08-02: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende/A-K.
2020-07-02: Årsredovisn. Rönnbyborg, Rönnen inlagd på sidan Årsredovisningar under under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2020-07-01: Uppdatering av nyhet Gruppavtal med COM HEM.
2020-07-01: Uppdat. av sidan Bredband angående Gruppavtal med COM HEM under meny Boende/A-K.
2020-06-30: Ny nyhet Gruppavtal med COM HEM.
2020-06-30: Uppdat. av sidan Bredband angående Gruppavtal med COM HEM under meny Boende/A-K.
2020-06-30: Uppdatering av startsidan (hem) med Sommarhälsning från Rönnbyborg.
2020-06-15: Uppdatering av sidorna Avslutade/Kommande/Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2020-06-11: Ny nyhet Eldningsförbud i Västerås 2020-06-11 är inlagd under meny Nyheter.
2020-06-10: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående sommarhälsning med kontaktinformation) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2020-06-04: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-06-03: Ny nyhet Gamla hus klarar inte snåltoaletter är inlagd under meny Nyheter.
2020-05-31: Ny nyhet Enkät om trygghet och välbefinnande i Rönnby är inlagd under meny Nyheter.
2020-05-26: Ny nyhet Kallelse till årsmöte 2020 är inlagd under meny Nyheter.
2020-04-22: Ny nyhet Vattenavstängning 24/4 är inlagd under meny Nyheter.
2020-04-16: Ny nyhet Arbeta v18 av Puts Johan AB är inlagd under meny Nyheter.
2020-04-15: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2020-04-12: Ny nyhet Årsstämman 2020 är inlagd under meny Nyheter.
2020-03-31: Rönnbyborgsnytt nr 2 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-03-26: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM är inlagd under meny Boende/R-V.
2020-03-26: Ny nyhet Com Hem övergår till digital TV är inlagd under meny Nyheter.
2020-03-17: Ny nyhet Avstägning varmvatten och fjärrvärme 19/3 är inlagd under meny Nyheter.
2020-03-14: Ny nyhet Inställd lägenhetstillsyn är inlagd under meny Nyheter.
2020-02-24: Ny nyhet Fordon inom vårt område är inlagd under meny Nyheter.
2020-02-21: Ny nyhet Lägenhetstillsyn 2020 är inlagd under meny Nyheter.
2020-02-14: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående garagestädning v9-10) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2020-01-31: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-01-29: Ny nyhet resultat av Extra Stämma 15/1. är inlagd under meny Nyheter.
2020-01-27: Uppdatering av sidan Välkomstmappen under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2020-01-16: Ny nyhet Cykelrensning 2020 är inlagd under meny Nyheter.
2020-01-11: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2020-01-06: Ny sida Motioner 2020 har lagts till under meny Boende/M-R.
2019-12-21: Julhälsning från Rönnbyborg med öppettider är inlagd under startsida (meny Hem).
2019-12-21: Ny nyhet Extra Stämma 2020-01-15. är inlagd under meny Nyheter.
2019-12-10: Ny nyhet TV4-kanalerna. Risk att TV4-kanalerna släcks är inlagd under meny Nyheter.
2019-12-04: Rönnbyborgsnytt nr 4 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-11-30: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2019-11-28: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående julhälsning och juluppehåll) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-11-26: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2019-11-06: Ny nyhet Nya ytterdörrar är inlagd under meny Nyheter
2019-11-02: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2019-11-02: Uppdatering av sidan Ordningsföreskrifter under meny Boende/M-R/.
2019-11-02: Uppdatering av sidan Trivselregler under meny Boende/R-V/.
2019-10-31: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende/M-R/Parkering.
2019-10-31: Uppdatering av sidan Förhållningregler under meny Boende/R-V/Tvättstugan.
2019-10-31: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende/M-R/Parkering.
2019-10-28: Uppdatering av sidan Välkomstmappen under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2019-10-28: Uppdatering av sidan Gästparkering under meny Boende/M-R/Parkering.
2019-10-28: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende/M-R/Parkering.
2019-10-28: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K.
2019-10-28: Uppdatering av sida Trivselregler under meny Boende/R-V.
2019-10-27: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2019-10-25: Ny sida Välkomstmappen har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2019-10-25: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-10-09: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående garagestädning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-09-27: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående nya garageplatser) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-09-16: Uppdat. av sidan Rönnby Centrum (angående ny pizzaägare Azad Arif) under meny Boende/R-V
2019-08-24: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående informationsmöte den 16/9 om plattan) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-08-27: Nyheten Lilla hissen i hus 14 avstängd, hissen är lagad.
2019-08-26: Ny nyhet Lilla hissen i hus 14 avstängd är inlagd under meny Nyheter
2019-08-24: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Pekpinnar angående hundrastning och genvägar mellan häckar och planteringar) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-08-20: Ny nyhet Information dörrbyte är inlagd under meny Nyheter
2019-08-20: Årsredovisningen för 2018 är inlagd på sidan Årsredovisningar under under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2019-06-17: Sommarhälsning från Brf Rönnbyborg, se startsidan (Hem).
2019-06-17: Sommarhälsning från Samfälligheten Rönnen, se startsidan (Hem).
2019-06-17: Rönnbyborgsnytt nr 2 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-06-02: Nytt bildspel på startsidan.
2019-06-11: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med reparation av gångbanebelysningen vecka 26) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-06-02: Nytt bildspel på startsidan
2019-05-27: Ny sida GDPR – Integritetspolicy för BRF Rönnbyborg under meny Föreningar/Rönnbyborg
2019-05-27: Uppdatering av sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfällighetsföreningen Rönnen med information om styrelsen
2019-05-27: Uppdatering av sidan Styrelsen med mer information om styrelsen
2019-05-21: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Oljeläckage i garaget, klart v23) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-05-20: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Oljeläckage i garaget) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-05-09: Uppdatering av sidan Styrelsen se menyn.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Avslutade arbeten se under meny Boende/A-K/Arbeten.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Kommande arbeten se under meny Boende/A-K/Arbeten.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Vicevärd med att vi för närvarande inte har någon vicevärden, se Föreningar/BRF Rönnbyborg i menyn.
2019-04-25: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med reparation av gångbanebelysningen) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-04-13: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med byte av trasig tagg till garaget) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-04-10: Uppdatering av nyhet Kallelse till årsmöte under meny Nyheter
2019-04-04: Ny nyhet Kallelse till årsmöte under meny Nyheter
2019-04-01: Uppdat. av nyhet Ventilationskontroll under meny Nyheter
2019-03-30: Uppdat. av Klimatdiplom för 2018 under meny Boende/A-K
2019-03-26: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Sandupptagning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-03-06: Ny nyhet Årets stämma 2019 har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Ny nyhet Valberedningen informerar har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Ny nyhet Ventilationskontroll 2019 mars månad har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-02-22: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Garagestädning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-02-15: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Släpvagnsplats) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-02-07: Ny nyhet Planering av lägenhetstillsyn har lagts till under startsidan (hem).
2019-01-25: Ny sida Regler för andrahandsuthyrning har lagts till under meny Boende/M-R.
2019-01-19: Mäklarsidan uppdaterades m.h.t. årtalet 2019.
2019-01-18: Ny nyhet Information från ComHem har lagts till under meny Nyheter.
2019-01-17: Uppdatering av sidan Vicevärd med vicevärdens arbetsuppgifter, se Föreningar/BRF Rönnbyborg i menyn.
2019-01-14: Jul och nyårshälsningar är borttagna.
2018-12-30: Ny nyhet Motioner till ordinarie föreningsstämma 2019 har lagts till under meny Nyheter.
2018-12-30: Ny av sida Motioner 2019 har lagts till under meny Boende/M-R.
2018-12-20: Expeditionstider för jul och nyår är inlagd på startsidan.
2018-12-18: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM (lokala nyheter visas nu i kanal 1 och 2).
2018-12-13: Ny sida BRF Rönnby har lagts till under meny Föreningar.
2018-12-10: Ny sida Om hemsidan har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2018-12-07: Undermeny Garaget har flyttat till meny Boende/M-R/Parkering
2018-12-07: Rönnbyborgsnytt nr 5 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-12-06: Innehållsförteckning inlagd på startsidan.
2018-12-02: Meny har omarbetats för att kunna visas i olika typer av webläsare.
2018-12-01: Ny sida MARK har lagts till under meny Föreningar.
2018-11-28: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-27: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-26: Ytterligare uppdatering av hemsidans utseende.
2018-11-25: Påtvingad uppdatering av hemsidans utseende.
2018-11-21: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2018-11-21: Tekniska problem med sidan som startade den 16/11 är lösta.
2018-11-10: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-05: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-11-02: Ny nyhet Avbrott och driftsstörningar har lagts till under meny Nyheter.
2018-11-02: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-11-01: Rönnbyborgsnytt nr 4 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-10-17: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-10-11: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten angående fönsterputsning och flyttning av kortläsare
2018-10-11: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende med vattenläckage, fönsterputsning och flyttning av kortläsare
2018-09-29: Ny nyhet Ventilationskontroll 2018 har lagts till under meny Nyheter.
2018-09-29: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-09-26: Uppdatering av sidan Miljöbodarna under meny Boende. VafabMiljö har en välskriven guide.
2018-09-22: Uppdatering av sidan Rönnby Centrum under meny Boende. Pizzerian har en ny meny att ladda hem.
2018-09-04: Ny nyhet Inbjudan till husmöte har lagts till under meny Nyheter.
2018-09-04: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-08-30: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-08-29: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-08-15: Ny nyhet Varning för falska personer som vill lura av oss taggarna har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-06-30: Ny sida Anslagstavlan har lagts till under meny Boende med semesterinformation för Rönnbyborg.
2018-06-30: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen med semesterinformation.
2018-06-12: Uppdatering av sidan Parkering/Källarnedfart under meny Boende med telefonnumret till Nokas.
2018-06-08: Rönnbyborgsnytt nr 2 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-05-19: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-05-18: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-05-04: Uppdatering av sidorna Kommande och Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten angående startvecka
2018-05-03: Årsredovisningen för 2017 är inlagd på sidan Årsredovisningar under under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2018-05-03: Uppdatering av sidan Kontakt (e-post) med förenklad hantering.
2018-04-29: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2018-04-26: Ny nyhet Årets stämma 2018 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-22: Uppdatering av sidan Kommande arbeten under meny Boende/Arbeten angående byte av väggplåt och isolering.
2018-04-22: Uppdatering av sidan Fritid under meny Boende med ny bild.
2018-04-21: Ny sida Kommande arbeten har lagts till under meny Boende/Arbeten
2018-04-21: Ny sida Avslutade arbeten har lagts till under meny Boende/Arbeten
2018-04-21: Sidan Pågående arbeten har flyttats till meny Boende/Arbeten
2018-04-20: Sidan Snöröjning och halkbekämpning har raderats
2018-04-20: Uppdatering av startsidan(hem) med Fakturaadress under Kontaktinformation.
2018-04-11: Uppdatering av startsidan(hem) med Dagsaktuell från Rönnen.
2018-04-11: Ny sida Dagsaktuellt från Rönnen har lagts till under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-04-08: Ny nyhet Kallelse till årsmöte har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-05: Uppdatering av sidan Regler för renovering och ombyggnad angående vattenavstängning under meny Boende.
2018-04-03: Ny sida Felanmälan (tvättstugan) har lagts till under meny Boende/Tvättstugan.
2018-04-02: Ny nyhet Belysningen i korridorerna har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-02: Ny sida Pågående arbeten har lagts till under meny Boende.
2018-03-18: Ny nyhet Snöröjning och halkbekämpning har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-03-18: Ny sida Snöröjning och halkbekämpning har lagts till under meny Boende.
2018-03-08: Uppdatering av sidan Parkering/Källarnedfart under meny Boende.
2018-02-22: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende.
2018-02-22: Ny sida Regler för renovering och ombyggnad har lagts till under meny Boende.
2018-02-18: Ny sida Medlemsmöte har lagts till under meny Boende.
2018-02-17: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende.
2018-02-16: Ny nyhet Medlemsmöte 2018-02-22 kl 18-20 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-02-15: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-02-08: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende.
2018-01-30: Uppdatering av sidan Fritid under meny Boende med bild och text.
2018-01-26: Ny sida Blanketter har lagts till under meny Boende.
2018-01-26: Ny sida Klimatdiplom har lagts till under meny Boende.
2018-01-24: Ny sida Fritid har lagts till under meny Boende.
2018-01-20: Uppdatering av sidorna Brandinformation och Ventilationen under meny Boende med avseende på filtret i spiskåpan.
2018-01-16: Ny sida Rönnby Centrum har lagts till under meny Boende.
2018-01-06: Mäklarsidan uppdaterades m.h.t. årtalet 2018.
2018-01-03: Ny nyhet Motioner till den ordinarie föreningsstämman 2018 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-01-03: Ny sida Motioner har lagts till under meny Boende.
2017-12-29: Ny sida Arosfixarna har lagts till under meny Boende.
2017-12-13: Ny sida Ordningsföreskrifter har lagts till under meny Boende.
2017-12-09: Rönnbyborgsnytt nr 5 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2017-12-08: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM.
2017-12-03: Ny sida Parkering/Gästparkering har lagts till under meny Boende.
2017-12-03: Ny sida Parkering/Källarnedfart har lagts till under meny Boende.
2017-11-30: Ny sida Tomträtter har lagts till under meny Boende.
2017-11-30: Sidan TV-bolaget COM HEM har utökats med information.
2017-11-28: Ny sida Garaget har lagts till under meny Boende.
2017-11-28: Ny sida Trivselregler har lagts till under meny Boende.
2017-11-28: Har lagt information om alla föreningar under meny Föreningar (hette tidigare Föreningen).
2017-11-28: Text justerad under Kontaktinformation på Startsidan (Hem).
2017-11-27: Nyhet om vicevärd, se Nyheter.
2017-11-26: Ny sida MBF – Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har lagts till under meny Boende.
2017-11-26: Ny sida TV-bolaget COM HEM har lagts till under meny Boende.
2017-11-25: Ny sida Samfällighetsföreningen Rönnen har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Bredband har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Ventilation har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Föreningens organisation har lagts till under meny Föreningen.
2017-11-22: Instruktion för bokning av tvättider har kompletterats med anvisningar av ELS Vision.
2017-11-22: Information om BRF Rönnbyborgs expeditionstider har uppdaterats på Startsidan (Hem).
2017-11-16: Rönnbyborgsnytt 4-2017 har lagts till, se Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-11-10: Sidan Försäkringar har uppdaterats, se Föreningen/Försäkringar i menyn.
2017-11-10: Ny sida Vicevärd har lagts till, se Föreningen/Vicevärd i menyn.
2017-11-10: Ny sida Rönnby historia har lagts till, se Boende/Rönnby historia i menyn.
2017-10-19: Rönnbyborgsnytt nr 1 och 2 har lagts till under rubriken Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-10-14: Justering av texten under rubriken Välkommen till bostadsrättsföreningen Rönnbyborg på startsidan (hem).
2017-10-04: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under rubriken Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-09-28: Informationen Om det börjar brinna har lagts till under rubriken Boende/Om det börjar brinna i menyn.
2017-09-14: Föreningens årsredovisningar för 2014, 2015 och 2016 är inlagda.
2017-09-13: Kontaktinformation om Rönnbyborg, Mark och Rönnen är inlagd på startsidan (Hem)
2017-08-30: Information om expeditionen, ekonomiska förvaltningen och felanmälan, som visas längst ner på varje sida, är uppdaterade.
2017-08-26: Aktuella stadgar gällande från och med 2017-04-26 är inlagda, se Föreningen/Stadgar i menyn.