Uppdateringar

2024-06-03: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med Sommarprogram för Mötesplats Rönnby.
2024-06-03: Uppdatering av sidan B-2/Hantverkare med hantverkare för städning och fönsterputsning.
2024-05-27: Nytt inlägg Nyheter/Datakrasch berör baland annat blippar röda/blå.
2024-05-24: Uppdatering av sidan B-3/Rönnbyborgsnytt med Rönnbyborgsnytt nr 2.
2024-05-24: Uppdatering av sidan Föreningar/Brf Rönnbyborg/Styrelsen med styrelsen fram till 2024.
2024-05-02: Uppdatering av sidan Föreningar/BRF Rönnbyborg/Årsredovisningar med årsredovisningen för 2023.
2024-04-29: Uppdatering av sidorna Boende-1/Arbeten/Avslutade arbeten och Boende-1/Arbeten/Kommande arbeten.
2024-04-29: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2024-04-17: Nytt inlägg Nyheter/TISDAGEN DEN 2024-04-30 HÅLLER VI EXPEDITIONEN STÄNGD.
2024-04-04: Nytt inlägg Nyheter/Köksfläkten är återigen avstängd i hus 11.
2024-03-31: Nytt inlägg Nyheter/Köksfläkten är trasig i hus 11.
2024-03-25: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2024-03-22: Nytt inlägg Nyheter/Kallelse till årsstämman 25/4.
2024-03-17: Nytt inlägg Nyheter/Avstängning av varm- och kallvatten i hus 10 lgh 10×6 och lgh 1093.
2024-03-03: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med ny expeditionstid och med info om idrifttagning av Rönnens hemsida.
2024-02-29: Uppdatering av sidan B-3/Rönnbyborgsnytt med Rönnbyborgsnytt nr 1.
2024-02-28: Nytt inlägg Nyheter/Säkerhetsbrevlåda.
2024-02-03: Uppdatering av sidan Övrigt/Mäklarsidan med uppgift om månadsavgiften.
2024-01-31: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2024-01-30: Nytt inlägg Nyheter/Avstängning av vatten och värme i hus 9, 11 och 16 torsdag den 1:a februari.
2024-01-10: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2024-01-04: Nytt inlägg Nyheter/Motioner inlämnas senast 2024-02-15.
2023-12-29: Uppdatering av sidan Boende-1/Anslagstavlan med ärendeguiden för Brf Rönnbyborg.
2023-12-19: Uppdatering av sidorna B-3/Parkering/Källarnedfart och Boende-1/Anslagstavlan med finjustering av texten för parkering vi källarnedfarten.
2023-12-17: Nytt inlägg Nyheter/Nya parkeringstillstånd för 2024.
2023-12-15: Sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Årsredovisningar Rönnen raderas.
2023-12-08: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med hänvisning till Rönnen.
2023-12-07: Uppdatering av blanketten Begäran om tillstånd för ändring i lägenhet som refereras till på sidan B-3/Regler för renovering och ombyggnad. (Ansökan om P-tillstånd behöver inte göras.)
2023-12-06: Uppdatering av sidan B-3/Rönnbyborgsnytt med Rönnbyborgsnytt nr 4.
2023-12-02: Nytt inlägg Nyheter/Brandskyddsarbete i föreningen.
2023-11-21: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2023-11-16: Organisations nr inlagt på startsidan (hem) under Kontaktinformation/Brf Rönnbyborg.
2023-11-14: Uppdatering av sidan: B-4/Ärendeguiden Brf Rönnbyborg med tfn till Tele2 ändrat till 90222.
2023-11-07: Kontaktinformation för Samfälligheten Rönnen under Kontaktinformation Samfälligheten Rönnen på startsidan (hem) är uppdaterad.
2023-11-06: Kontaktinformation för Samfälligheten Rönnen under Kontaktinformation Samfälligheten Rönnen på startsidan (hem) är uppdaterad.
2023-11-02: Nytt inlägg Nyheter/Avbrott fjärrvärme tills imorgon fredag 3/11 kl 9.00.
2023-10-26: Nytt inlägg Nyheter/Samfälligheten Rönnen har en ny hemsida.
2023-10-25: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2023-10-23: Uppdatering av sidan B-3/Rönnbyborgsnytt med Rönnbyborgsnytt nr 3.
2023-10-22: Information om kommande expeditionstider och telefontider för Samfälligheten Rönnen under Kontaktinformation Samfälligheten Rönnen på startsidan (hem).
2023-10-22: Uppdatering av sidan B-4/Välkomstmappen.
2023-10-18: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för oktober.
2023-10-16: Nytt inlägg Nyheter/Service för husens ventilation torsdag 19/10.
2023-09-21: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med information om garaget.
2023-09-20: Uppdatering av sidan Föreningar/Brf Rönnbyborg/Stadgar med nya stadgar.
2023-09-18: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2023-09-12: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för september.
2023-09-06: Nytt inlägg Nyheter/Samfälligheten Rönnen byter e-postadress.
2023-09-02: Nytt inlägg Nyheter/Kallvatten och varmvatten avstängd i hus 11 måndag 4/9.
2023-08-26: Nytt inlägg Nyheter/Om kalla radiatorer p.g.a. kulvertbyte i hus 11 och 16 den 23-08-23.
2023-08-23: Nytt inlägg Nyheter/Vattenavstängning hus 11 och 16 torsdag 24/8 kl 12.00 – 16.00.
2023-08-11: Uppdatering av sidan B-4/Tvättstugan/Förhållningsregler med uppgift om 1 timmes torktid.
2023-08-11: Nytt inlägg Nyheter/Värmen kopplas på i samtliga hus v33.
2023-08-09: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för augusti.
2023-08-09: Uppdatering av sidan B-3/Parkering/Källarnedfart angående finjustering av texten för nya parkeringsregler.
2023-08-09: Ny bild från 2023 tillagd i bildspelet.
2023-08-09: Uppdatering av sidan B-4/Tvättstugan/Förhållningsregler med nya regler för tvättstugan.
2023-07-05: Sommarhälsning inlagd på startsidan (hem).
2023-07-03: Nytt inlägg Nyheter/Parkeringar källarnedfarten öppnar fredagen den 7/7.
2023-06-29: Uppdatering av sidan B-3/Parkering/Källarnedfart med nya parkeringsregler.
2023-06-29: Uppdatering av inlägg Nyheter/Avstängning av vatten i hus 11 och 16 med avstängning 2 dagar och tider för detta.
2023-06-29: Nytt inlägg Nyheter/Avstängning av vatten i hus 11 och 16 den 29/6.
2023-06-24: Nytt inlägg Nyheter/Parkeringsbestämmelser för källarinfarter.
2023-06-20: Nytt inlägg Nyheter/Avstängning Fjärrvärme 2023-06-21.
2023-06-16: Uppdatering av sidan Kalender med datum 27/6 för start av arbetet med kulverten mellan hus 11 och 16.
2023-06-16: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för juni.
2023-06-16: Ny sida Övrigt/Rönnby Flygturer/Rönnby Flygtur 2023-06-04
2023-06-07: Sidan Föreningar/Brf Rönnbyborg/Styrelsen har uppdaterats med bild på styrelsen.
2023-06-01: Sidorna Föreningar/Brf Rönnbyborg/Styrelsen och Föreningar/Samf Rönnen/Allmän info har uppdaterats med resp styrelse fram till 2024.
2023-05-30: Nytt inlägg Nyheter/Hus 11: Kall- och varmvatten avstängt onsdag 31/5 mellan 11.00 – 12.00.
2023-05-28: Nytt inlägg Nyheter/Kallelse till extra stämma med Brf Rönnbyborg 2023-06-15.
2023-05-27: Uppdatering av sidan B-3/Regler för renovering och ombyggnad angående ansökningsblanketten om Bifoga en detaljerad skiss.
2023-05-26: Uppdatering av sidan B-3/Rönnbyborgsnytt med Rönnbyborgsnytt nr 2.
2023-05-22: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med sommarprogram för mötesplatsen.
2023-05-15: Nytt inlägg Nyheter/Västerås Stad iordningställer Släggkastargatan 9 – 11.
2023-05-11: Uppdatering av sidorna Övrigt/Kontakt/Brf Rönnbyborg och Samf. Rönnen för att kunna bifoga bilder(jpg) och dokument(pdf) vid sändning av e-post.
2023-05-08: Uppdatering av sidan Övrigt/Mäklarsidan med borttagning av MARKs inblandning i p-platser och garage.
2023-05-08: Uppdatering av sidan Boende-1/Bredband med tfn 09 222.
2023-05-07: Uppdatering av inlägg Nyheter/Extra parkeringsplatser med ny turordning.
2023-05-05: Uppdatering av inlägg Nyheter/Extra parkeringsplatser med startdatum.
2023-04-27: Uppdatering av sidan Kalender med Rönnbydagen.
2023-04-27: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2023-04-26: Nytt inlägg Nyheter/Extra parkeringsplatser.
2023-04-23: Uppdatering av sidan Kalender med underhållsarbete i fastigheten under V17.
2023-04-22: Nytt inlägg Nyheter/Underhållsarbete i fastigheten under V17 (24-30/4).
2023-04-17: Uppdatering av sidan Kalender med senaste anmälningsdagen till årsstämman.
2023-04-16: Uppdatering av inlägget Nyheter/KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA med årsredovisning och förslag till nya stadgar.
2023-04-12: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för april.
2023-04-06: Nytt inlägg Nyheter/Kallelse till årsstämman 2023.
2023-04-06: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2023-03-25: Uppdatering av sidan Kalender angående årsstämman.
2023-03-15: Uppdatering av sidorna Boende-1/Arbeten/Avslutade arbeten och Boende-1/Arbeten/Kommande arbeten.
2023-03-14: Uppdatering av Övrigt/Mäklarsidan angående reservation för avgiftshöjning.
2023-03-02: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfällighetsföreningen Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med Omledning i garaget V.10.
2023-03-02: Uppdatering av sidan B-3/Rönnbyborgsnytt med Rönnbyborgsnytt nr 1.
2023-02-24: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2023-02-23: Uppdatering av inlägg Lägenhetstillsyn i BRF Rönnbyborg på sidan Nyheter med mera detaljer.
2023-02-13: Ny sida: B-4/Underhåll/Avlopp.
2023-02-10: Ny sida: Övrigt/Kontakt/E-post för information via e-post.
2023-02-09: Uppdaterin av sidan Kalender med lägenhetstillsyn.
2023-02-09: Nytt inlägg på sidan Nyheter angående lägenhetstillsyn.
2023-02-05: Nytt inlägg på sidan Nyheter angående felanmälan av portar.
2023-02-05: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för februari.
2023-01-31: Ny nyhet Fjärrvärmeläckan reparerad.
2023-01-31: Ny nyhet Hus 16 är nu utan fjärrvärme, kall- och varmvatten.
2023-01-30: Ny nyhet Fjärrvärmen avstängs 31/1 i hus 16.
2023-01-30: Ny nyhet Uppdatering 2 felanmälan värme.
2023-01-27: Ny nyhet Uppdatering felanmälan värme.
2023-01-27: Uppdatering av sidan B-3/Regler för renovering och ombyggnad angående ansökningsblanketten där enbart fläktkåpa godkännes.
2023-01-27: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2023-01-27: Ny nyhet Dricksvattnet stängs av i hus 10, 12 och 14.
2023-01-24: Uppdatering av sidan Boende-1/Anslagstavlan angående läckage i fjärrvärmesystemet.
2023-01-23: Ny nyhet Felanmälan värme.
2023-01-07: Ny nyhet Motioner inlämnas senast 2023-02-15.
2023-01-04: Ny nyhet Elavbrott.
2023-01-02: Uppdatering av Övrigt/Mäklarsidan angående avgiftshöjningsdatum.
2022-12-19: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-12-18: Ny nyhet VARNING – Akta garageporten.
2022-12-16: Uppdatering av sidan Boende-1/Anslagstavlan angående Obligtorisk Ventilationskontroll.
2022-12-15: Uppdatering av sidan Boende-1/Anslagstavlan angående håll kort koppel vid hissarna.
2022-12-14: Uppdatering av sidan Boende-1/Hissarna VARNING Håll ditt djur nära dig och i kort koppel när du går in i hissen.
2022-12-11: Uppdatering av sidan Kalender med datum för OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och senast inlämning av motioner.
2022-12-09: Uppdatering av sidan B-3/Rönnbyborgsnytt med Rönnbyborgsnytt nr 4.
2022-12-06: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för december.
2022-12-05: Ny sida: B-4/Ärendeguiden Brf Rönnbyborg.
2022-10-28: Ny nyhet Information via e-post.
2022-12-01: Ny nyhet Problem med värmen i husen.
2022-12-01: Uppdatering av sidan Kalender med bortagning av gamla/nya expeditionstider.
2022-11-28: Uppdatering av sidan Kalender med öppet hus 8/12.
2022-11-28: Uppdatering av sidan Boende-1/Blanketter med blankett för samtycke gällande användande av e-postadress.
2022-11-27: Ny nyhet Öppet hus för medlemmar i Brf Rönnbyborg 8/12.
2022-11-26: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-11-18: Uppdatering av sidorna Boende-1/Anslagstavlan, B-2/Hissarna och B-2/Låssystemet angående problem med att låsa eller stänga lägenhetsdörren samt hissdörren.
2022-11-18: Uppdatering av sidan B-2/Hissarna angående dörren till lilla hissen.
2022-11-10: Uppdatering av sidan B-2/Låssystemet angående elavbrott.
2022-11-10: Borttagning av sidan B-2/Klimatdiplom.
2022-11-05: Nytt bildspel med höstbild 2023 på startsidan.
2022-10-31: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för november.
2022-10-29: Uppdatering av sidan Övrigt/Om hemsidan angående ny sida Låssystemet.
2022-10-28: Ny sida: B-2/Låssystemet.
2022-10-28: Ny nyhet Information via e-post.
2022-10-25: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-10-15: Uppdatering av sidan B-3/Rönnbyborgsnytt med Rönnbyborgsnytt nr 3.
2022-10-15: Uppdatering av startsidan (Hem) angående kontaktinformation till Samf. Rönnen om telefontid torsdagar.
2022-10-14: Uppdatering av startsidan (Hem) angående kontaktinformation till Samf. Rönnen om bokade möten.
2022-10-05: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för oktober.
2022-09-30: Uppdatering av sidan B-2/Miljöbodarna med sorteringsinformation.
2022-09-29: Uppdatering av startsidan (Hem) med kontaktinformation för MBF.
2022-09-26: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-09-19: Ny nyhet och uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med viktig information från Samfälligheten Rönnen om att stänga expeditionen för fysiska besök.
2022-08-22: Uppdatering av sidan Boende-1/Bredband om anmälan av tjänsten Tele2 vid ut- och inflyttning.
2022-08-19: Ny nyhet: Renovering av miljöbodarna.
2022-08-12: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med ny frisör Salong Anna-Lena.
2022-08-09: Uppdatering av startsidan (Hem), expeditionen öppnar idag 9/8.
2022-08-09: Uppdatering av sidan Övrigt/Rönnby Centrum med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-08-04: Uppdatering av sidorna Föreningar/BRF Rönnbyborg/Styrelsen, Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen, Boende-1/Anslagstavlan och B-3/Parkering/Källarnedfart mht nya telefontider
2022-08-03: Uppdatering av sidan Kalender mht nya telefontider
2022-08-03: Uppdatering av startsidan (Hem) med nya telefontider enligt sidans innehållsförteckningen Kontaktinformation BRF Rönnbyborg.
2022-08-02: Ny nyhet: Brf Rönnbyborg söker folk till valberedningen.
2022-07-31: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen med nytt månadsblad för augusti.
2022-07-26: Uppdatering av sidan B-3/Regler för renovering och ombyggnad angående när frånluftskåpan inte får tas bort.
2022-07-20: Uppdatering av sidan B-4/TV-bolaget Tele2 med en kanal Expressen TV.
2022-07-15: Ny sida: B-2/Låsöppning.
2022-07-05: Uppdatering av sidan Kalender i menyn angående expeditionstider.
2022-07-05: Ny sida: B-3/Skadedjur (Anticimex utgår och ersätts av Länsförsäkringar Bergslagen).
2022-07-03: Ny nyhet: Trasig tagg till garaget.
2022-07-01: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Dagsaktuellt från Rönnen om nytt månadsblad för juli.
2022-06-10: Uppdatering av sidan Föreningar/Samfälligheten Rönnen/Årsredovisningar Rönnen om ny årsredovisningen för Samfällighetsföreningen Rönnen för år 2021.
2022-06-01: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under menyn Föreningar/Samfälligheten Rönnen om nytt månadsblad för juni.
2022-05-25: Uppdatering av sidan Styrelsen under menyn Föreningar/BRF Rönnbyborg om ny styrelse för BRF Rönnbyborg.
2022-05-25: Uppdatering av sidan Allmän information under menyn Föreningar/Samfälligheten Rönnen om ny styrelse för Rönnen.
2022-05-25: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny B-3 med Rönnbyborgsnytt nr 2.
2022-05-20: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen angående nya regler om passerbrickor.
2022-05-19: Uppdatering av sidan Rönnby Centrum under meny Övrigt med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-05-09: Uppdatering av sidan Årsredovisningar under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg med årsmötesprotokollet för 2021.
2022-05-05: Uppdatering av sidan Kalender i menyn angående startdatum för hissbyte hus 16.
2022-05-04: Uppdatering av sidan Styrelsen under meny Föreningar/Brf-Rönnbyborg
2022-04-30: Uppdatering av sidorna Avslutade och Kommande arbeten under meny Boende-1/Arbeten
2022-04-29: Ny nyhet: Rönnbydagen 2022
2022-04-26: Uppdatering av sidan Rönnby Centrum under meny Övrigt med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-04-08: Ny nyhet: Kallelse till årsstämman 2022
2022-03-29: Uppdatering av sidan Rönnby Centrum under meny Övrigt med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-03-24: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny B-3 med Rönnbyborgsnytt nr 1.
2022-03-14: Uppdatering av sidan Om kriget kommer under meny B-2 med informationen Förbered dig.
2022-03-12: Uppdatering av sidan Hantverkare under meny B-2.
2022-03-08: Uppdatering av sidan Kalender i menyn angående datum för Rönnbydagen.
2022-03-02: Uppdatering av sidan Om kriget kommer under meny B-2 med information om våra skyddsrum.
2022-03-01: Ny sida Om kriget kommer skapat under meny B-2.
2022-02-28: Uppdatering av Anslagstavlan under meny Boende-1 angående för er som känner oro inför rådande världsläge.
2022-02-28: Ny nyhet Målning av korridorerna.
2022-02-28: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende-1 angående laddstolpar, bouelbanan, garaget, dungen, Rönnbydagen, snöröjning och cykelluften vid pizzerian.
2022-02-27: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen angående laddstolpar, bouelbanan, garaget, dungen, Rönnbydagen, snöröjning och cykelluften vid pizzerian.
2022-02-24: Ny nyhet Stora hissen i hus 11 angående försening med arbetet.
2022-02-24: Uppdatering av Rönnby Centrum under meny Övrigt med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-02-19: Uppdatering av startsidan (Hem) med ny postadress till MBF.
2022-02-07: Uppdatering av sidan Kalender i menyn angående datum för ordinarie föreningsstämma.
2022-02-06: Uppdatering av Anslagstavlan under meny Boende-1 angående underhåll av avloppsledningar.
2022-02-03: Ny nyhet Kabelbrott, påverkar hus 10-12-14-16.
2022-01-31: Uppdatering av Rönnby Centrum under meny Övrigt med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-01-27: Sidan Uppdateringar är flyttad till meny Övrigt.
2022-01-27: Ny sida Kalender skapat under startmenyn.
2022-01-19: Ny sida Hissarna skapat under meny B-2.
2022-01-05: Uppdatering av Rönnby Centrum under meny Övrigt med nytt månadsblad för mötesplatsen.
2022-01-04: Uppdatering av startsidan (Hem) med att ytterdörren håls uppe under expeditionstid för Brf Rönnbyborg och Samf. Rönnen.
2022-01-04: Nya sidor Brf Rönnbyborg och Samf. Rönnen skapad under meny Övrigt/Kontakt.
2022-01-03: Uppdatering av sidan Garaget under meny B-3/Parkering med nytt hyresavtal för bil och motorcyckel.
2021-12-31: Julgranen ska till återbruket tillagt i bildspelet på sidan Hem (startsidan).
2021-12-23: Ny julhälsning från Rönnen på sidan Hem (startsidan).
2021-12-21: Uppdatering av Mäklarsidan under meny Övrigt.
2021-12-21: Ny nyhet Motioner 2022.
2018-12-21: Uppdatering av sidan Källarnedfart under meny B-3/Parkering.
2021-12-19: Ny julhälsning på sidan Hem (startsidan).
2021-12-07: Uppdatering av sidan Förhållningsregler under meny B-4/Tvättstugan med nya regler för tvättstugan.
2021-12-01: Uppdatering av startsidan (Hem) med instruktion för besök på expeditionen hus 5 via porttelefon.
2021-11-30: Uppdatering av sidan Förhållningsregler under meny B-4/Tvättstugan med nya regler för tvättstugan.
2021-11-30: Uppdatering av sidan Regler för renovering och ombyggnad under meny B-3 med ny ansökningsblankett.
2021-11-26: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/ med Rönnbyborgsnytt nr 5.
2021-11-26: Uppdatering av Anslagstavlan under meny Boende-1 angående snöpinnar.
2021-11-01: Ny nyhet om Trygghetsskapande åtgärd.
2021-10-28: Uppdatering av Rönnby Centrum under meny Övrigt.
2021-10-26: Uppdatering av Mäklarsidan under meny Övrigt angående större arbeten under 2021/2022.
2021-10-25: Uppdatering av startsidan (Hem) angående telefontid för Rönnen torsdagar till 18.00 – 19.00.
2021-10-25: Uppdatering av nyheten om Modernisering av hissarna i hus 11 angående arbetsordningen av hissarna.
2021-10-17: Ny nyhet om Modernisering av hissarna i hus 11.
2021-10-03: Ny nyhet om Styrelse Brf Rönnbyborg söker folk till valberedningen.
2021-09-24: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/ med Rönnbyborgsnytt nr 4.
2021-09-24: Ny nyhet om Potthålen i garaget.
2021-09-22: Ny nyhet om Modernisering av hissarna i hus 9.
2021-09-14: Ny nyhet om Varm/kallvatten avstängd i hus 12 den 16/9 och 17/9.
2021-09-11: Ny sida Rönnby flygtur skapat under meny Övrigt.
2021-09-11: Uppdatering av sidan Garaget under meny B-3/ med förtydligande om avflytt.
2021-09-10: Uppdatering av sidan Garaget under meny B-3/ om parkering med hyresavtal för bil och MC.
2021-09-10: Ny nyhet om Varm/kallvatten avstängd i hus 10 den 13/9 o 14/9.
2021-09-03: Ny nyhet om Varm/kallvatten avstängd i hus 11 den 6/9 o 7/9.
2021-08-09: Ny nyhet om Varmvattenavstängning 11 augusti.
2021-07-28: Uppdatering av startsidan (Hem) med ny musik Lord Zouche His March till flygturen.
2021-07-26: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen angående hälsning med sommarinfo.
2021-07-20: Uppdatering av sidorna Rönnby fritid och Rönnby Centrum under meny Övrigt angående lån av minigolfklubbor.
2021-07-19: Uppdatering av sidan Om hemsidan under meny Övrigt.
2021-07-18: Uppdatering av menyn.
2021-07-16: Uppdatering av startsidan (Hem) med en flygtur över Rönnbys höghus.
2021-07-11: Uppdatering av sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen om ny styrelse.
2021-07-11: Ny nyhet om Protokoll från extra föreningsstämma för Brf Rönnbyborg 2021-07-07.
2021-07-11: Ny nyhet om Förslag tidsplan modernisering av hissar.
2021-07-03: Uppdatering av startsidan (Hem) med sommarhälsning från Styrelsen Brf Rönnbyborg.
2021-06-30: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/ med Rönnbyborgsnytt nr 3.
2021-06-26: Ny nyhet: Kallelse till extrastämma i Brf Rönnbyborg.
2021-06-18: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-H/ om Nordisk Hiss vid fel ring
2021-06-18: Ny nyhet om Nordisk Hiss, vid fel på hissen ring 021-18 33 00.
2021-06-07: Uppdatering av sidan TV-bolaget Tele2 under meny Boende/T-Y angående finsk kanal f
2021-06-07: Ny nyhet om finsk kanal 177
2021-05-31: Uppdatering av sidan Styrelsen under huvudmenyn
2021-05-05: Uppdatering av sidan Bredband under meny Boende/A-H angående namnbytet COM HEM till Tele2
2021-05-05: Uppdatering av sidan TV-bolaget under meny Boende/T-Y angående namnbytet COM HEM till Tele2
2021-05-05: Uppdatering av sidan Årsredovisningar under meny Föreningar/Rönnbyborg med årsmötesprotokollet för 2021
2021-04-26: Uppdatering av sidan Försäkringar under meny Föreningar/Rönnbyborg om betalningsansvar
2021-04-13: Uppdatering av sidorna Avslutade, Kommande och Pågående arbeten under meny Boende/A-H/Arbeten
2021-04-13: Uppdatering av sidan Årsredovisningar under meny Föreningar/Rönnbyborg med årsredovisningen
2021-04-13: Ny sida Årsredovisningar Rönnen under meny Föreningar/Samfällighetesföreningen Rönnen
2021-04-09: Ny nyhet: Kallelse till årsstämman 2021
2021-03-29: Uppdatering av sidan Välkomstmappen under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2021-03-28: Uppdatering av sidan Rönnbyborgsnytt under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/ med Rönnbyborgsnytt nr 2.
2021-03-26: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende/A-H/ om du blir störd av din granne.
2021-03-24: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-H/ om plantering mellan hus 11 och 16.
2021-03-23: Uppdatering av sidan Rönnby Centrum under meny Boende/R-T/ om utlämningsställe för post.
2021-03-22: Uppdatering av sidan Hantverkare under meny Boende/A-H/ om rullgardiner.
2021-03-22: Uppdatering av sidan Ritningar under meny Boende/R-T/ förtydligande om Lgh-numret.
2021-03-21: Ny sida Ritningar under meny Boende/R-T/.
2021-03-07: Uppd. av sidan Hem (startsidan) och JHS Bygg under meny Föreningar (raderat texten viss fastighetsskötsel).
2021-03-01: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen angående hundägare som inte sköter sig.
2021-02-27: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-H/
2021-02-21: Sidan Motioner borttagen (under meny Boende/J-P).
2021-02-18: Uppdatering av sidan Klimatdiplom under meny Boende/J-P (för 2020).
2021-02-12: Uppdatering av sidan Jordfelsbrytaren under meny Boende/J-P (om känslig utrustning).
2021-02-09: Rönnens styrelse uppd. enl.sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen (ny ordförande).
2021-02-06: Sida Om hemsidan uppdaterad under meny Föreningar/Brf-Rönnbyborg.
2021-02-06: Ny sida Jordfelsbrytaren inlagd under meny Boende/J-P.
2021-02-06: 4:a undermenyer till meny Boende.
2021-02-04: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/ om jordfelsbrytaren, texten justerad.
2021-02-03: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/ om jordfelsbrytaren.
2021-02-01: Nytt bildspelsprogram.
2021-02-01: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/A-K/Arbeten.
2021-02-01: Uppdatering av sidan Motioner under meny Boende/M-R.
2021-02-01: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2021-02-01: Mäklarsidan uppdaterad.
2021-02-01: Uppdatering av sidan MARK under meny Föreningar och startsidan (Hem) angående nya telefonnummer.
2021-02-01: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (nya telefontider) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2021-01-03: Uppdatering av Anslagstavlan angående motioner 2021 under meny Boende/A-K/.
2021-01-03: Ny nyhet Motioner 2021.
2020-12-18: Julhälsning och expeditionstider under jul från Rönnbyborg infört på startsida (meny Hem).
2020-12-16: Ny sida Ytterdörren under meny Boende/R-Y.
2020-12-15: Julhälsning och nya expeditionstider från Rönnen infört på startsida (meny Hem).
2020-12-14: Uppdatering av sidan Förhållningregler under meny Boende/R-V/Tvättstugan (ej lördag 19-21).
2020-12-07: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2020-12-06: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2020-12-06: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med byte av trasig tagg till garaget) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2020-11-29: Rönnbyborgsnytt nr 5 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-11-24: Ny nyhet Renovering i toalett och badrum.
2020-11-23: Uppdatering av sidan MARK angående vattenskador under meny Föreningar.
2020-11-23: Uppdatering av sidan Regler för renovering och ombyggnad angående renovering badrum under meny Boende/M-R.
2020-11-21: Ny sida JHS Bygg under meny Föreningar.
2020-11-20: Ny nyhet Ytterdörren – nya öppettider.
2020-11-20: JHS Bygg infört på startsida (meny Hem).
2020-11-20: Ny nyhet Ytterdörren – nya öppettider.
2020-11-20: Uppdat. av sidan Bokningsinstruktion om max antal pass under meny Boende/R-V/Tvättstugan.
2020-11-04: Ny nyhet Vattenskador.
2020-10-31: Ny sida Hantverkare under meny Boende/A-K.
2020-10-30: Rönnbyborgsnytt nr 4 med bilaga har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-10-29: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM under meny Boende/R-V (efter digitaliseringen).
2020-10-17: Uppdatering av sidan Kommande arbeten under meny Boende/A-K/Arbeten.
2020-10-16: Rönnens styrelse uppd. enl.sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2020-10-14: Ny styrelse enl.sidan Styrelsen.
2020-10-02: Mäklarsidan uppdaterades m.h.t. att bredbandsavgiften ingår i månadsavgiften.
2020-09-29: Ny nyhet Extrastämma 2020-09-12
2020-09-19: Uppdat. av sida Felanmälan under meny Boende/R-V/Tvättstugan.
2020-09-07: Rönnbyborgs telefontid på torsdagar borttagen, på startsida (meny Hem).
2020-09-05: Uppdat. av sidan Rönnby Centrum under meny Boende/R-V. Rönnby kyrkcentrum nedlagt.
2020-09-03: Nyhet Stamrensning 2020, datum justerade
2020-09-02: Ny nyhet Nya tvättstugor
2020-08-25: Ny nyhet Digitalisering av COM HEM TV
2020-08-15: Ny nyhet Stamrensning 2020
2020-08-15: Klimatdiplom är inlagt på sidan Klimatdiplom under meny Boende/A-K.
2020-08-11: Rönnbyborgs sommarhälsning borttagen på startsida (meny Hem).
2020-08-07: Rönnens sommarhälsning borttagen på startsida (meny Hem).
2020-08-05: Uppdatering av nyhet Gruppavtal med COM HEM angående uppgraderingsrabatten.
2020-08-05: Uppdat. av sidan Bredband angående COM HEM:s uppgraderingsrabatt under meny Boende/A-K.
2020-08-02: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende/A-K.
2020-07-02: Årsredovisn. Rönnbyborg, Rönnen inlagd på sidan Årsredovisningar under under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2020-07-01: Uppdatering av nyhet Gruppavtal med COM HEM.
2020-07-01: Uppdat. av sidan Bredband angående Gruppavtal med COM HEM under meny Boende/A-K.
2020-06-30: Ny nyhet Gruppavtal med COM HEM.
2020-06-30: Uppdat. av sidan Bredband angående Gruppavtal med COM HEM under meny Boende/A-K.
2020-06-30: Uppdatering av startsidan (hem) med Sommarhälsning från Rönnbyborg.
2020-06-15: Uppdatering av sidorna Avslutade/Kommande/Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2020-06-11: Ny nyhet Eldningsförbud i Västerås 2020-06-11 är inlagd under meny Nyheter.
2020-06-10: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående sommarhälsning med kontaktinformation) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2020-06-04: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-06-03: Ny nyhet Gamla hus klarar inte snåltoaletter är inlagd under meny Nyheter.
2020-05-31: Ny nyhet Enkät om trygghet och välbefinnande i Rönnby är inlagd under meny Nyheter.
2020-05-26: Ny nyhet Kallelse till årsmöte 2020 är inlagd under meny Nyheter.
2020-04-22: Ny nyhet Vattenavstängning 24/4 är inlagd under meny Nyheter.
2020-04-16: Ny nyhet Arbeta v18 av Puts Johan AB är inlagd under meny Nyheter.
2020-04-15: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2020-04-12: Ny nyhet Årsstämman 2020 är inlagd under meny Nyheter.
2020-03-31: Rönnbyborgsnytt nr 2 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-03-26: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM är inlagd under meny Boende/R-V.
2020-03-26: Ny nyhet Com Hem övergår till digital TV är inlagd under meny Nyheter.
2020-03-17: Ny nyhet Avstägning varmvatten och fjärrvärme 19/3 är inlagd under meny Nyheter.
2020-03-14: Ny nyhet Inställd lägenhetstillsyn är inlagd under meny Nyheter.
2020-02-24: Ny nyhet Fordon inom vårt område är inlagd under meny Nyheter.
2020-02-21: Ny nyhet Lägenhetstillsyn 2020 är inlagd under meny Nyheter.
2020-02-14: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående garagestädning v9-10) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2020-01-31: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2020-01-29: Ny nyhet resultat av Extra Stämma 15/1. är inlagd under meny Nyheter.
2020-01-27: Uppdatering av sidan Välkomstmappen under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2020-01-16: Ny nyhet Cykelrensning 2020 är inlagd under meny Nyheter.
2020-01-11: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2020-01-06: Ny sida Motioner 2020 har lagts till under meny Boende/M-R.
2019-12-21: Julhälsning från Rönnbyborg med öppettider är inlagd under startsida (meny Hem).
2019-12-21: Ny nyhet Extra Stämma 2020-01-15. är inlagd under meny Nyheter.
2019-12-10: Ny nyhet TV4-kanalerna. Risk att TV4-kanalerna släcks är inlagd under meny Nyheter.
2019-12-04: Rönnbyborgsnytt nr 4 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-11-30: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2019-11-28: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående julhälsning och juluppehåll) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-11-26: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2019-11-06: Ny nyhet Nya ytterdörrar är inlagd under meny Nyheter
2019-11-02: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K/.
2019-11-02: Uppdatering av sidan Ordningsföreskrifter under meny Boende/M-R/.
2019-11-02: Uppdatering av sidan Trivselregler under meny Boende/R-V/.
2019-10-31: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende/M-R/Parkering.
2019-10-31: Uppdatering av sidan Förhållningregler under meny Boende/R-V/Tvättstugan.
2019-10-31: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende/M-R/Parkering.
2019-10-28: Uppdatering av sidan Välkomstmappen under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2019-10-28: Uppdatering av sidan Gästparkering under meny Boende/M-R/Parkering.
2019-10-28: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende/M-R/Parkering.
2019-10-28: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende/A-K.
2019-10-28: Uppdatering av sida Trivselregler under meny Boende/R-V.
2019-10-27: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2019-10-25: Ny sida Välkomstmappen har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2019-10-25: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-10-09: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående garagestädning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-09-27: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående nya garageplatser) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-09-16: Uppdat. av sidan Rönnby Centrum (angående ny pizzaägare Azad Arif) under meny Boende/R-V
2019-08-24: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (angående informationsmöte den 16/9 om plattan) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-08-27: Nyheten Lilla hissen i hus 14 avstängd, hissen är lagad.
2019-08-26: Ny nyhet Lilla hissen i hus 14 avstängd är inlagd under meny Nyheter
2019-08-24: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Pekpinnar angående hundrastning och genvägar mellan häckar och planteringar) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-08-20: Ny nyhet Information dörrbyte är inlagd under meny Nyheter
2019-08-20: Årsredovisningen för 2018 är inlagd på sidan Årsredovisningar under under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2019-06-17: Sommarhälsning från Brf Rönnbyborg, se startsidan (Hem).
2019-06-17: Sommarhälsning från Samfälligheten Rönnen, se startsidan (Hem).
2019-06-17: Rönnbyborgsnytt nr 2 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-06-02: Nytt bildspel på startsidan.
2019-06-11: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med reparation av gångbanebelysningen vecka 26) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-06-02: Nytt bildspel på startsidan
2019-05-27: Ny sida GDPR – Integritetspolicy för BRF Rönnbyborg under meny Föreningar/Rönnbyborg
2019-05-27: Uppdatering av sidan Allmän information under meny Föreningar/Samfällighetsföreningen Rönnen med information om styrelsen
2019-05-27: Uppdatering av sidan Styrelsen med mer information om styrelsen
2019-05-21: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Oljeläckage i garaget, klart v23) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-05-20: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Oljeläckage i garaget) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-05-09: Uppdatering av sidan Styrelsen se menyn.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Avslutade arbeten se under meny Boende/A-K/Arbeten.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Kommande arbeten se under meny Boende/A-K/Arbeten.
2019-04-26: Uppdatering av sidan Vicevärd med att vi för närvarande inte har någon vicevärden, se Föreningar/BRF Rönnbyborg i menyn.
2019-04-25: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med reparation av gångbanebelysningen) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-04-13: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med byte av trasig tagg till garaget) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-04-10: Uppdatering av nyhet Kallelse till årsmöte under meny Nyheter
2019-04-04: Ny nyhet Kallelse till årsmöte under meny Nyheter
2019-04-01: Uppdat. av nyhet Ventilationskontroll under meny Nyheter
2019-03-30: Uppdat. av Klimatdiplom för 2018 under meny Boende/A-K
2019-03-26: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Sandupptagning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-03-06: Ny nyhet Årets stämma 2019 har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Ny nyhet Valberedningen informerar har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Ny nyhet Ventilationskontroll 2019 mars månad har lagts till under meny Nyheter.
2019-03-06: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2019-02-22: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Garagestädning) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-02-15: Uppdat. av Dagsaktuellt från Rönnen (med Släpvagnsplats) under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen
2019-02-07: Ny nyhet Planering av lägenhetstillsyn har lagts till under startsidan (hem).
2019-01-25: Ny sida Regler för andrahandsuthyrning har lagts till under meny Boende/M-R.
2019-01-19: Mäklarsidan uppdaterades m.h.t. årtalet 2019.
2019-01-18: Ny nyhet Information från ComHem har lagts till under meny Nyheter.
2019-01-17: Uppdatering av sidan Vicevärd med vicevärdens arbetsuppgifter, se Föreningar/BRF Rönnbyborg i menyn.
2019-01-14: Jul och nyårshälsningar är borttagna.
2018-12-30: Ny nyhet Motioner till ordinarie föreningsstämma 2019 har lagts till under meny Nyheter.
2018-12-30: Ny av sida Motioner 2019 har lagts till under meny Boende/M-R.
2018-12-20: Expeditionstider för jul och nyår är inlagd på startsidan.
2018-12-18: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM (lokala nyheter visas nu i kanal 1 och 2).
2018-12-13: Ny sida BRF Rönnby har lagts till under meny Föreningar.
2018-12-10: Ny sida Om hemsidan har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2018-12-07: Undermeny Garaget har flyttat till meny Boende/M-R/Parkering
2018-12-07: Rönnbyborgsnytt nr 5 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-12-06: Innehållsförteckning inlagd på startsidan.
2018-12-02: Meny har omarbetats för att kunna visas i olika typer av webläsare.
2018-12-01: Ny sida MARK har lagts till under meny Föreningar.
2018-11-28: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-27: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-26: Ytterligare uppdatering av hemsidans utseende.
2018-11-25: Påtvingad uppdatering av hemsidans utseende.
2018-11-21: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2018-11-21: Tekniska problem med sidan som startade den 16/11 är lösta.
2018-11-10: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-11-05: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-11-02: Ny nyhet Avbrott och driftsstörningar har lagts till under meny Nyheter.
2018-11-02: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-11-01: Rönnbyborgsnytt nr 4 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-10-17: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-10-11: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten angående fönsterputsning och flyttning av kortläsare
2018-10-11: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende med vattenläckage, fönsterputsning och flyttning av kortläsare
2018-09-29: Ny nyhet Ventilationskontroll 2018 har lagts till under meny Nyheter.
2018-09-29: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-09-26: Uppdatering av sidan Miljöbodarna under meny Boende. VafabMiljö har en välskriven guide.
2018-09-22: Uppdatering av sidan Rönnby Centrum under meny Boende. Pizzerian har en ny meny att ladda hem.
2018-09-04: Ny nyhet Inbjudan till husmöte har lagts till under meny Nyheter.
2018-09-04: Uppdatering av sidan Anslagstavlan under meny Boende.
2018-08-30: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-08-29: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-08-15: Ny nyhet Varning för falska personer som vill lura av oss taggarna har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-06-30: Ny sida Anslagstavlan har lagts till under meny Boende med semesterinformation för Rönnbyborg.
2018-06-30: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen med semesterinformation.
2018-06-12: Uppdatering av sidan Parkering/Källarnedfart under meny Boende med telefonnumret till Nokas.
2018-06-08: Rönnbyborgsnytt nr 2 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-05-19: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-05-18: Uppdatering av sidan Dagsaktuellt från Rönnen under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-05-04: Uppdatering av sidorna Kommande och Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten angående startvecka
2018-05-03: Årsredovisningen för 2017 är inlagd på sidan Årsredovisningar under under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg.
2018-05-03: Uppdatering av sidan Kontakt (e-post) med förenklad hantering.
2018-04-29: Uppdatering av sidan Pågående arbeten under meny Boende/Arbeten.
2018-04-26: Ny nyhet Årets stämma 2018 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-22: Uppdatering av sidan Kommande arbeten under meny Boende/Arbeten angående byte av väggplåt och isolering.
2018-04-22: Uppdatering av sidan Fritid under meny Boende med ny bild.
2018-04-21: Ny sida Kommande arbeten har lagts till under meny Boende/Arbeten
2018-04-21: Ny sida Avslutade arbeten har lagts till under meny Boende/Arbeten
2018-04-21: Sidan Pågående arbeten har flyttats till meny Boende/Arbeten
2018-04-20: Sidan Snöröjning och halkbekämpning har raderats
2018-04-20: Uppdatering av startsidan(hem) med Fakturaadress under Kontaktinformation.
2018-04-11: Uppdatering av startsidan(hem) med Dagsaktuell från Rönnen.
2018-04-11: Ny sida Dagsaktuellt från Rönnen har lagts till under meny Föreningar/Samfälligheten Rönnen.
2018-04-08: Ny nyhet Kallelse till årsmöte har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-05: Uppdatering av sidan Regler för renovering och ombyggnad angående vattenavstängning under meny Boende.
2018-04-03: Ny sida Felanmälan (tvättstugan) har lagts till under meny Boende/Tvättstugan.
2018-04-02: Ny nyhet Belysningen i korridorerna har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-04-02: Ny sida Pågående arbeten har lagts till under meny Boende.
2018-03-18: Ny nyhet Snöröjning och halkbekämpning har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-03-18: Ny sida Snöröjning och halkbekämpning har lagts till under meny Boende.
2018-03-08: Uppdatering av sidan Parkering/Källarnedfart under meny Boende.
2018-02-22: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende.
2018-02-22: Ny sida Regler för renovering och ombyggnad har lagts till under meny Boende.
2018-02-18: Ny sida Medlemsmöte har lagts till under meny Boende.
2018-02-17: Uppdatering av sidan Garaget under meny Boende.
2018-02-16: Ny nyhet Medlemsmöte 2018-02-22 kl 18-20 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-02-15: Rönnbyborgsnytt nr 1 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2018-02-08: Uppdatering av sidan Blanketter under meny Boende.
2018-01-30: Uppdatering av sidan Fritid under meny Boende med bild och text.
2018-01-26: Ny sida Blanketter har lagts till under meny Boende.
2018-01-26: Ny sida Klimatdiplom har lagts till under meny Boende.
2018-01-24: Ny sida Fritid har lagts till under meny Boende.
2018-01-20: Uppdatering av sidorna Brandinformation och Ventilationen under meny Boende med avseende på filtret i spiskåpan.
2018-01-16: Ny sida Rönnby Centrum har lagts till under meny Boende.
2018-01-06: Mäklarsidan uppdaterades m.h.t. årtalet 2018.
2018-01-03: Ny nyhet Motioner till den ordinarie föreningsstämman 2018 har lagts till under (meny) Nyheter.
2018-01-03: Ny sida Motioner har lagts till under meny Boende.
2017-12-29: Ny sida Arosfixarna har lagts till under meny Boende.
2017-12-13: Ny sida Ordningsföreskrifter har lagts till under meny Boende.
2017-12-09: Rönnbyborgsnytt nr 5 har lagts till under meny Föreningar/BRF Rönnbyborg/Rönnbyborgsnytt.
2017-12-08: Uppdatering av sidan TV-bolaget COM HEM.
2017-12-03: Ny sida Parkering/Gästparkering har lagts till under meny Boende.
2017-12-03: Ny sida Parkering/Källarnedfart har lagts till under meny Boende.
2017-11-30: Ny sida Tomträtter har lagts till under meny Boende.
2017-11-30: Sidan TV-bolaget COM HEM har utökats med information.
2017-11-28: Ny sida Garaget har lagts till under meny Boende.
2017-11-28: Ny sida Trivselregler har lagts till under meny Boende.
2017-11-28: Har lagt information om alla föreningar under meny Föreningar (hette tidigare Föreningen).
2017-11-28: Text justerad under Kontaktinformation på Startsidan (Hem).
2017-11-27: Nyhet om vicevärd, se Nyheter.
2017-11-26: Ny sida MBF – Mälardalens Bostadsrättsförvaltning har lagts till under meny Boende.
2017-11-26: Ny sida TV-bolaget COM HEM har lagts till under meny Boende.
2017-11-25: Ny sida Samfällighetsföreningen Rönnen har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Bredband har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Ventilation har lagts till under meny Boende.
2017-11-22: Ny sida Föreningens organisation har lagts till under meny Föreningen.
2017-11-22: Instruktion för bokning av tvättider har kompletterats med anvisningar av ELS Vision.
2017-11-22: Information om BRF Rönnbyborgs expeditionstider har uppdaterats på Startsidan (Hem).
2017-11-16: Rönnbyborgsnytt 4-2017 har lagts till, se Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-11-10: Sidan Försäkringar har uppdaterats, se Föreningen/Försäkringar i menyn.
2017-11-10: Ny sida Vicevärd har lagts till, se Föreningen/Vicevärd i menyn.
2017-11-10: Ny sida Rönnby historia har lagts till, se Boende/Rönnby historia i menyn.
2017-10-19: Rönnbyborgsnytt nr 1 och 2 har lagts till under rubriken Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-10-14: Justering av texten under rubriken Välkommen till bostadsrättsföreningen Rönnbyborg på startsidan (hem).
2017-10-04: Rönnbyborgsnytt nr 3 har lagts till under rubriken Föreningen/Rönnbyborgsnytt i menyn.
2017-09-28: Informationen Om det börjar brinna har lagts till under rubriken Boende/Om det börjar brinna i menyn.
2017-09-14: Föreningens årsredovisningar för 2014, 2015 och 2016 är inlagda.
2017-09-13: Kontaktinformation om Rönnbyborg, Mark och Rönnen är inlagd på startsidan (Hem)
2017-08-30: Information om expeditionen, ekonomiska förvaltningen och felanmälan, som visas längst ner på varje sida, är uppdaterade.
2017-08-26: Aktuella stadgar gällande från och med 2017-04-26 är inlagda, se Föreningen/Stadgar i menyn.