Bokningsinstruktion

ELS Vision – Elektronisk bokningstavla

Boka tvättpass

Logga in: Lägg taggen på anvisad plats.
1. Tryck direkt på OK knappen (Aktuell vecka visas då, gröna rutor = tillgängliga, röda rutor = upptagna)
2. Stega fram till önskad dag & tid med dom fyra navigeringspilarna (vänster, höger, upp, ner).
3. Klicka på OK knappen.
4. Nu visas en bekräftelse på bokningen.
5. För att boka ytterligare en tid, repetera steg 2 – 4.
6. Bokningen är nu klar!

Avboka tvättpass

Logga in: Lägg taggen på anvisad plats.
1. Stega ett steg till höger med navigeringspilarna (vänster, höger, upp, ner).
2. Tryck på OK knappen (Dina bokningar visas).
3. Välj tid att avboka.
4. Klicka på OK knappen.
5. Nu visas en bekräftelse på avbokningen.
5. För att avboka ytterligare en tid, repetera steg 3 – 5.
6. Avbokningen är nu klar!

Du kan även ladda hem anvisningar skrivna av ELS Vision i PDF-format

Max tillåtna pass per månad är 10.