Brandinformation

Vi vill påminna om den broschyr Om det börjar brinna som alla medlemmar fått i sina välkomstmappar.

Sätt gärna upp broschyren t.ex på insidan av garderobsdörren, i hallen eller på lämpligt ställe.

Läs gärna mer på Brandskyddsföreningens hemsida, klicka här

Broschyren Om det börjar brinna
Brandskydd hemma

Med tanke på brandfaran så bör man även rengöra filtret som sitter i spiskåpan minst en gång per kvartal eller oftare om så behövs.