Hantverkare

Hantverkare/Entreprenörer rekommenderade av Brf Rönnbyborg

Många boende efterfrågar förslag på leverantörer för olika åtgärder i lägenheterna. Vi har därför tagit fram en leverantörslista till hjälp. Observera att denna bara är exempel på leverantörer som kan anlitas, det finns många fler. Dessa har styrelsen erfarenhet av och kan därför rekommendera. Ni ansvarar själva för de eventuella avtal som upprättas med dem.

Leverantörslista