GDPR

GDPR- Integritetspolicy för BRF Rönnbyborg

Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m m) av personuppgifter som förekommer inom BRF Rönnbyborg. BRF Rönnbyborg behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande dataskyddsförordning för att skydda den personliga integriteten.

För mer information