Styrelsen

Styrelsen för Brf Rönnbyborg hus 9, 10, 11, 12, 14 och 16.

Fram till stämman 2023

Befattning Namn
Ordförande Anna Torstensson
Vice Ordförande Pelle Rubin
Sekreterare Helén Komperud
Ledamot Bengt Jonsson
Ledamot Robin Forslund
Ledamot Ingvar Larsson
Ledamot Alf Hellström
För mer information