Styrelsen

Möt Styrelsen

Befattning Namn
Ordförande Eva Droege
Vice Ordförande Ingvar Larsson
Sekreterare Helén Komperud
Ledamot Bengt Jonsson
Ledamot Pelle Rubin
Suppleant Alf Hellström
Suppleant Gert Åkerman
För mer information (se övre halvan av sidan)

 

Har du några frågor?   Vänligen kontakta styrelsen.