Mäklarsida

Frågor och svar till mäklare

 • Månadsavgift eller förändringar?
  Svar: Avgiften höjdes 2019-01-01. Ingen ytterligare planerad höjning av avgiften under 2019.
 • Vad ingår i avgiften?
  Svar: Värme, vatten el, TV
 • Hur ofta har styrelsen möte?
  Svar: 1 ggr/mån + extra om så behövs
 • Kommande renoveringar?
  Svar: Inga planerade i lägenheterna. För byggnaderna följs underhållsplanen.
 • Gemensamma utrymmen?
  Svar: Tvättstuga, Miljöbodar, Cykelrum (i källaren)
 • Bredbandsleverantör?
  Svar: Bredbandsbolaget & Comhem
 • TV leverantör?
  Svar: Comhem
 • Antal lägenheter?
  Svar: 306 st
 • Förvaltare
  Svar: Fastighetsskötseln sköts av MARK.
 • Finns det P-platser?
  Svar: Rönnens samfällighet genom MARK sköter p-platser! Kontakt, 070-6332196
 • Finns det garage?
  Svar: Rönnens samfällighet genom MARK sköter garage! Kontakt, 070-6332196
 • Finns det hiss?
  Svar: Ja! 2 st, En stor möbelhiss & en mindre personhiss
 • Etableringsår: 1974
 • Organisationsnummer: 778000-7683
 • Sophantering: Fristående miljöbodar

Finns det andra frågor än ovan?   Vänligen kontakta styrelsen.