Mäklarsida

Frågor och svar till mäklare

 • Månadsavgift eller förändringar?
  Svar: Avgiften höjdes 2024-01-01. Avgiften kan dock komma att höjas under året.
 • Tillåts juridisk person som köpare?
  Svar: Se stadgarna $9 och $10 under meny /Föreningar/Brf Rönnbyborg.
 • Tillåts delat ägande?
  Svar: Ja.
 • Vem äger marken?
  Svar: Marken ägs av Västerås kommun.
 • Vad ingår i avgiften?
  Svar: Värme, vatten, el, TV, bredband från Tele2 och en bostadsrättsförsäkring hos Länsförsäkringar.
 • Hur ofta har styrelsen möte?
  Svar: 1 ggr/mån + extra om så behövs.
 • Kommande renoveringar?
  Svar: Inga planerade i lägenheterna. För byggnaderna följs underhållsplanen.
 • Gemensamma utrymmen?
  Svar: Tvättstuga, miljöbodar och cykelrum (i källaren).
 • Bredbandsleverantör?
  Svar: Bredbandsbolaget Telenor och Tele2.
 • TV leverantör?
  Svar: Tele2.
 • Antal lägenheter?
  Svar: 306 st
 • Förvaltare
  Svar: Fastighetsskötseln sköts av MARK och JHS Bygg. Föreningens ekonomiska och administrativa förvaltning sköts av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning  (MBF).
 • Finns det p-platser?
  Svar: Rönnens samfällighet sköter p-platserna! Kontakt Rönnen, se startsidan (Hem)
 • Finns det garage?
  Svar: Rönnens samfällighet sköter garaget! Kontakt Rönnen, se startsidan (Hem)
 • Finns det hiss?
  Svar: Ja! 2 st, En stor möbelhiss & en mindre personhiss
 • Sophantering: Fristående miljöbodar
 • Större avslutade arbeten, se här
 • Större kommande arbeten, se här.
 • Etableringsår: 1974
 • Organisationsnummer: 778000-7683

Finns det andra frågor än ovan?   Vänligen kontakta styrelsen.