Välkomstmappen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Rönnbyborg
med innehållsförteckning:
 • Rönnby då och ny
 • Föreningens organisation
 • När du flyttar in
 • Allmän information
 • Trivsel- och ordningsregler
 • Fritid och aktiviteter
Bilagor som medföljer är:
 • Vid renovering eller ombyggnad skall alltid begäras tillstånd av föreningen. Bifoga även en skiss med förklaring över vad du tänker göra för förändring. Ansökning för renovering/ombyggnad i lägenheten skall användas. Särskild ansökningsblankett Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten skall användas
 • Bokning av tvättstugan enligt ELS Vision
 • Broschyren Om det börjar brinna
 • VafabMiljö, som arbetar med vår avfallshantering och återvinning, har tagit fram en välskriven sorteringsguide om hur vi ska sortera rätt
 • Här nedan kan du ladda hem föreningens stadgar i PDF-format (signerat exemplar fins hos MBF)