Välkomstmappen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Rönnbyborg
med innehållsförteckning:
 • Rönnbys historia
 • Föreningens organisation
 • Övrig information
 • Till bostadsrättsinnehavare i Brf Rönnbyborg (ordningsföreskrifter)
 • Information från samfälligheten Rönnen
 • Viktiga telefonnummer + övrig information
Bilagor som medföljer är:
 • Regler för renovering och ombyggnad i BRF Rönnbyborg enligt sidan 9 i Välkomstmappen
 • Vid renovering eller ombyggnad skall alltid begäras tillstånd av föreningen. Bifoga även en skiss med förklaring över vad du tänker göra för förändring. Ansökning för renovering/ombyggnad i lägenheten skall användas. Särskild ansökningsblankett Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten skall användas
 • Trivselregler för Brf Rönnbyborg
  med innehållsförteckning:
  1. I lägenheten / allmänt gäller följande
  2. I garaget gäller följande
  3. I tvättstugorna gäller följande
 • Bokning av tvättstugan enligt ELS Vision
 • Broschyren Om det börjar brinna
 • VafabMiljö, som arbetar med vår avfallshantering och återvinning, har tagit fram en välskriven sorteringsguide om hur vi ska sortera rätt
 • Här nedan kan du ladda hem föreningens stadgar i PDF-format (signerat exemplar fins hos MBF)