Föreningens organisation

Bostadsrättsföreningen Rönnbyborg består av 6 st. bostadshus, Släggkastargatan 9, 10, 11, 12, 14 och 16 med 51 st. lägenheter per hus. Ett sammanlagt antal av 306 st. lägenheter. De övriga 6 st. bostadshusen, Släggkastargatan 3–8 tillhör bostadsrättsföreningen Rönnby. De båda bostadsrättsföreningarna är hälftenägare av samfälligheten Rönnen.

Samfällighetsföreningen Rönnen svarar för förvaltningen av områdets gemensamhetsanläggning som består av garage, värme- och vattenförsörjning, lekplatser, boll- och tennisplaner, planteringar, gräsytor samt parkeringsplatser.

Årsstämmor hålls varje år i april/maj. Stämmorna är föreningarnas högsta beslutande organ. Till bostadsrättsföreningarnas stämmor kallas respektive förenings medlemmar och där kan medlemmarna vara med och påverka besluten. Det går även att skriva en motion till stämman enligt de regler som står i stadgarna.

På Samfällighetsföreningen Rönnens årsstämma representeras bostadsrättsföreningarna av valda ombud.

Föreningarna är medlemmar i Mälardalens Bostadsrättsförvaltnings ekonomiska förening (MBF) som också sköter föreningarnas ekonomiska och administrativa förvaltning. Vi har även medlemskap i Fastighetsägarna.

Fastighetsexpeditionen ligger på entrévåningen i Släggkastargatan 5. Expeditionen öppettider och telefontider enligt startsidan (Hem) i menyn.

Vi har anlitat MARK AB i Västerås som förvaltare fr.o.m. 2016-04-01. För felanmälan: se anslagstavlan.
Akut på kvällar och helger: se anslagstavlan.

I övriga frågor träffas representant från styrelsen i BRF Rönnbyborg enligt startsidan (Hem) i menyn. Du kan även kontakta styrelsen brevledes via postlådan utanför tvättstugan eller via e-post Övrigt/Kontakt/Brf Rönnbyborg i menyn.

Styrelsernas sammansättning enligt Föreningar/Rönnbyborg/Styrelsen i menyn.

Aktuell information lämnas förutom på hemsidan (den här) även på anslagstavlor innanför huvudentrén på entréplanet. Samt i Rönnbyborgsnytt (eget nyhetsblad).