Allmän information

Samfälligheten Rönnen kommer från och med 24-04-01 redovisa nya aktuella händelser på sin hemsida: https://ronnen.se/

Inga uppdateringar efter den 24-04-01 kommer att göras på denna sida.

Samfällighetsföreningen Rönnen

Bostadsrättsföreningarna Rönnby & Rönnbyborg bildade 1976 Samfällighetsföreningen Rönnen. Samfälligheten har egen styrelse som består av personer lika antal från BRF Rönnby och Rönnbyborg. Ordförande sitter endast i Samfällighetens styrelse.

Samfälligheten ansvarar för det gemensamma på området som t.ex.:

  • Leverans av värme och vatten.
  • Lekplatser, uteplatser, grönytor, växter, snöröjning och sandning.
  • Gästparkering, centralgarage, MC garage, källarnedfarter.
Styrelsen för Rönnen: För mer information, se nedre halvan

Garaget: Det finns ca 550 p-platser i centralgaraget. För att erhålla p-plats måste kontrakt med Rönnen upprättas. Endast medlemmar i brf får hyra garageplats. För mer information klicka här.

Övriga garageplatser: Vi har nu 27 st platser för MC, mopeder, cyklar eller andra typer av hjulförsedda fordon. Varje plats är 1,35 x 3,0 m² och är placerade vid garageutfarten i centralgaraget. Turordning gäller, kontrakt erfordras.

Källarnedfarter: För information klicka här.

Gästparkeringen: Gästparkeringen vid centrum är dels för besökande och dels kan 18 platser hyras av medlemmar i Brf Rönnby och Rönnbyborg. För gäster sker bevakning, P-skiva gäller tills annat meddelas.

Lekplatser: Vi har 2 st. stora lekplatser med lekredskap för så väl stora som små barn. Lekplatsernas standard är godkänd enligt EU bestämmelser.

Samfällighetsföreningen Rönnen har år 2016 skrivit avtal med MARK AB i Västerås som förvaltare att sköta bostadsområdet.

Felanmälan till MARK AB, se startsidan (Hem) i menyn.

Rönnens fastighetsexpeditionen ligger på entrévåningen i Släggkastargatan 5. Öppettider och telefontider enligt startsidan (Hem) i menyn.