Avslutade arbeten

Föreningen har under år 2020 utfört både löpande och periodiskt underhåll. Följande kan nämnas:

 • Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i tre hus.
 • Maskinstädning av korridorgolv i tre hus.
 • Spolning avsamtliga avloppsstammar i våra hus.
 • Bygge av 6 st cykelhus har påbörjats.
 • Samtliga tvättmaskiner har bytts.

För år 2019:

 • Byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar i tre hus.
 • Maskinstädning av korridorgolv i tre hus.
 • Entrétaken, ny plåtbeklädnad och nummerbelysning.
 • Elkablar i lägenhetscentraler har efterdragits.
 • Ett gemensamt projekt (Rönnby, Rönnbyborg och Rönnen) för utsmyckning av del av garagetaket har genomförts.
 • OVK-besiktning påbörjad 2018 har slutförts.
 • Installation av värmekablar till takavloppen.

För år 2018:

 • Isolering och byte av plåtfasader har skett i samtliga hus.
 • OVK-besiktning.
 • Storstädning i miljöbodarna.
 • Lägenhetstillsyn.
 • Invändig fastighetsbesiktning.
 • Extern okulärbesiktning av fastigheterna.
 • Takbesiktning.
 • Förberedelser för separata energimätningar (vatten och värme) i samtliga hus.

För år 2017:

 • Entréerna till hus 10, 12 och 14 har byggts om.
 • Elementbyten har skett i hus 12 och 14.
 • Passersystemet har bytts i hus 12, 14 och 16.
 • Fastighetsbesiktning.
 • Lägenhetstillsyn.
 • Nya stadgar har registrerats 2017-06-19.