Försäkringar

Hemförsäkringen skall bostadsrättsinnehavaren teckna själv, men betänk att det bara gäller lösöret. Den särskilda tilläggsförsäkringen som alla bostadsrättsinnehavare behöver är tecknad av föreningen och ingår i medlemskapet. Självrisken för denna försäkring är 1.500 kr. I vissa fall kan en högre självrisk utgå.

Försäkringsvillkor kan hämtas på www.lansforsakringar.se/bergslagen. Här står också att läsa vad försäkringen gäller för, ersättningsnivåer, vilka krav som ställs på bostadsrättsinnehavaren mm.

Information om betalningsansvar vi skada i lägenheten